Rechtbank Limburg blijft rechtspreken op huidige locaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechtbank Limburg blijft rechtspreken op huidige locaties
Limburg, 31 augustus 2015

Kwaliteit van rechtspraak staat bij de rechtbank Limburg voorop. Ondanks krimpende budgetten, zoals bij alle overheidsinstellingen, wil de rechtbank het hoge niveau van rechtspleging behouden. Bovendien is de Rechtspraak bezig met een grote operatie om digitaal procederen mogelijk te maken. Dit alles kost veel geld en de Rechtspraak wil dat betalen door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 dat op 31 augustus door de presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak als voorlopig besluit is gepresenteerd. Het volledige Meerjarenplan kunt u teruglezen op de website van de Rechtspraak.

Twee zittingslocaties

Op dit moment zijn de rechtbanklocaties in Maastricht en Roermond even groot en wordt op beide locaties een soortgelijk pakket aan zaken behandeld. De plannen zoals die nu in het Meerjarenplan zijn beschreven, laten zien dat we in de toekomst op beide zittingslocaties zittingen blijven doen, maar dat in Maastricht niet meer alle categorieën zaken worden behandeld. Kantonzaken, overtredingen en Mulder zaken, en enkelvoudig te behandelen en veelvoorkomende bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken (zonder gedetineerden) worden dan nog steeds in Maastricht behandeld. Ook enkelvoudig te behandelen en veelvoorkomende familierechtelijke zaken kunnen in Maastricht worden behandeld. Het belangrijkste wat weg valt, zijn de strafzaken tegen gedetineerden en enkele andere meervoudige strafzaken, en de zwaardere civiele handelszaken. In Roermond blijft het volledige zaakspakket gehandhaafd.

We blijven dus in beide steden zittingen doen en de toegankelijkheid van de rechtspraak in de veelvoorkomende zaken komt voor de burger niet in het geding.

Eén kantoorlocatie

Naast de wijziging in het zaakspakket is het voornemen om de kantoorlocatie van de rechtbank te centraliseren en wel in Roermond. Dat levert een enorme besparing in kosten (belastinggeld) op, veel groter dan bij concentratie in Maastricht.
Dit betekent voor de medewerkers van rechtbank Limburg dat zij allemaal in Roermond een flexibele basiswerkplek krijgen. In Maastricht zal een beperkt aantal flexibele werkplekken beschikbaar zijn voor de dag dat een medewerker zittings(gerelateerd) werk moet doen in die zittingsplaats.
 
Deze concentratie staat gepland voor 2018/2019.

Uitspraken

Meest gelezen berichten