Rechtbank Limburg start als eerste rechtbank met videorechtspraak vanuit gemeentehuis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechtbank Limburg start als eerste rechtbank met videorechtspraak vanuit gemeentehuis
Maastricht, 07 mei 2014

Rechtbank Limburg is als eerste rechtbank in Nederland gestart met videorechtspraak voor rolzittingen van de kantonrechter. Bij videorechtspraak behandelt de kantonrechter vanuit de zittingszaal in Maastricht of Roermond via een videoverbinding met het gemeentehuis de zaak en bespreekt de voortgang van de procedure met de gedaagde partij (burger). Het gaat om een pilot van een aantal maanden vanuit het gemeentehuis in Heerlen. De pilot videorechtspraak loopt nu twee maanden en de eerste ervaringen met deze vorm van rechtspraak zijn goed. Het draagt bij aan goede en toegankelijke rechtspraak.

In het kader van de herziening van de gerechtelijke kaart zijn de kantongerechten in Heerlen en Sittard gesloten. ‘Heerlense’ kantonzaken worden nu in Maastricht behandeld, de ‘Sittardse’ kantonzaken in Roermond. Voor burgers betekent dit extra reistijd. Om rechtspraak toch dichtbij de burger te houden, is bij rechtbank Limburg het idee van videorechtspraak vanuit gemeentehuizen geboren. Bij de burgemeesters van de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Landgraaf bestaat een grote bereidheid om het videoconferencingsysteem te faciliteren en te ondersteunen.

Resultaten

Heerlen heeft als eerste gemeente videorechtspraak voor de wekelijkse civiele kantonrolzittingen mogelijk gemaakt. In het gemeentehuis is een aparte ruimte ingericht, waar elke woensdag vanaf 12.30 uur verbinding wordt gelegd met de kantonrechter in Maastricht. Sinds de start van de pilot op 19 maart 2014 zijn ongeveer 30 burgers naar de videozitting in het gemeentehuis van Heerlen gekomen. Zij zijn allemaal positief over deze vorm van rechtspraak. Ook al is de kantonrechter alleen zichtbaar op een televisiescherm, ze voelen zich goed gehoord en zijn positief over de manier waarop hun zaak wordt behandeld. Ook bespaart het hen vaak reistijd en reiskosten.

Aanpak

Met een flyer èn in de dagvaarding worden de mensen gewezen op de mogelijkheid van de videolocatie in Heerlen. De kantonrechter behandelt deze videozaken aansluitend aan de gewone rolzitting. Los van de videoverbinding, verloopt alles zoals bij een normale rolzitting.

Evaluatie

Na drie maanden wordt de videorechtspraak geëvalueerd. Hierbij worden gemeenten, deurwaarders en de advocatuur betrokken. Dan wordt gekeken of videorechtspraak wordt voortgezet en of het ook kan worden toegepast bij andersoortige zittingen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten