Rechter-commissaris gebruikt voortaan video bij controle inverzekeringstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechter-commissaris gebruikt voortaan video bij controle inverzekeringstelling
Roermond, 22 juni 2016

De rechtbank Limburg heeft de afgelopen maanden succesvol geëxperimenteerd met het gebruik van een videoverbinding waarmee een rechter-commissaris controleert of een inverzekeringstelling van een verdachte volgens de regels is verlopen. Dit systeem bevalt zo goed dat de rechtbank heeft besloten voortaan bij alle zaken die daarvoor in aanmerking komen zo’n videoverbinding te gebruiken.

Volgens de regels

Als een verdachte in verzekering is gesteld moet door een rechter-commissaris worden gekeken of dit volgens de regels is gebeurd. Dit betekent dat de verdachte naar de rechtbank moet worden vervoerd, met alle haken en ogen van dien. Het gebruik van een videoverbinding tussen de rechtbank en het politiebureau maakt dit proces een stuk makkelijker. De rechtbank Limburg werkt op dit moment samen met de bureaus Venlo, Roermond, Maastricht en Heerlen.

Eindevaluatie

De proef heeft van 1 november 2015 tot 1 mei 2016 gelopen en is tijdens deze periode regelmatig geëvalueerd, waarna diverse knelpunten zijn opgelost. Terugkijkend op de afgelopen maanden is bijna iedereen tevreden. Voor de politie scheelt het vervoersbewegingen, de advocaat kan kiezen of hij zijn cliënt bijstaat op het politiebureau en door iedereen wordt de kwaliteit van het beeld en het geluid als goed ervaren. Wat wel nog lastig blijkt in de praktijk is het ondertekenen van de zogenoemde ‘toetsingsbeschikking’ door de verdachte en het terugsturen van documenten door de politie aan het Openbaar Ministerie. Dit punt blijft daarom voorlopig wel een aandachtspunt.


Zie ook de pagina Pilot videotoetsen inverzekeringstelling.

Uitspraken

Meest gelezen berichten