Rechter geeft Sitech deels gelijk in pyrazoolkwestie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechter geeft Sitech deels gelijk in pyrazoolkwestie
Roermond, 18 oktober 2017

De bestuursrechter van rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in een drietal zaken, waarin onder andere de lozing van pyrazoolhoudend afvalwater door de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie (IAZI) van bedrijventerrein Chemelot in Geleen aan de orde was. Twee beroepen zijn door de rechtbank ongegrond verklaard en één beroep is gegrond. Dat laatste betekent dat het waterschap nog eens goed moet kijken naar de huidige lozingsvergunning aan Sitech Services B.V., de beheerder van de IAZI. Het waterschap moet van de rechtbank nagaan of de scherpe norm in deze vergunning voor lozen van pyrazool zo moet blijven.

Wat ging er aan vooraf?

In juli 2015 is vastgesteld dat de stof pyrazool in het Maaswater aanwezig was. Daarop hebben de drinkwaterbedrijven de inname van Maaswater stilgelegd en aan het waterschap gevraagd om tegen de beheerder van de IAZI, Sitech Services B.V. (de rechtsopvolger van DSM), handhavend op te treden omdat Sitech geen pyrazool mag lozen.

Tijdelijke norm

Omdat nog niet duidelijk was of pyrazool schadelijk was en het lozen daarvan in de bestaande vergunning niet was geregeld, heeft het waterschap een tijdelijke norm bepaald waaraan Sitech zich moest houden. Als Sitech zich niet aan die norm kon houden, moest Sitech dwangsommen betalen. Sitech en de fabriek waar pyrazool wordt gemaakt, vonden die norm te streng. Dat is de rechtbank niet met hen eens.

Lozingsvergunning aangepast

Het waterschap heeft daarna de lozingsvergunning van Sitech aangepast en in de vergunning geregeld hoeveel pyrazool er maximaal mag worden geloosd. Sitech heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank, maar ook hier krijgt Sitech geen gelijk van de rechtbank.

​Nieuwe lozingsvergunning

Omdat de bestaande vergunning inmiddels is verlopen, heeft het waterschap daarna aan Sitech een nieuwe lozingsvergunning verleend. In die vergunning is de norm voor pyrazool verder aangescherpt, omdat het waterschap vindt dat het voor Sitech mogelijk moet zijn om zich daaraan te houden.

​Strenge norm

Sitech heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank en aangevoerd dat de nieuwe norm nu zo streng is, dat dit ten koste gaat van de het rendement van de IAZI, de zuiveringsinstallatie. Op dit punt krijgt Sitech wel gelijk van de rechtbank. De rechtbank heeft beslist dat het waterschap nog eens goed naar deze laatste vergunning moet kijken en moet beoordelen of deze strengere norm voor het lozen van pyrazool wel kan zonder dat dit ten koste gaat van het verwijderen van andere afvalstoffen uit het afvalwater.

Uitspraken

Meest gelezen berichten