Rechter wijst verzoek stopzetting opvang van asielzoekers in Blitterswijck af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechter wijst verzoek stopzetting opvang van asielzoekers in Blitterswijck af
Roermond, 26 april 2016

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de opvang van asielzoekers in recreatiepark Roekenbosch in Blitterswijck.

Aanleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray verleende aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een omgevingsvergunning om een deel van het recreatiepark voor een periode van vijf jaar te gebruiken voor de opvang van 450 asielzoekers. Enkele omwonenden, waaronder eigenaren van huisjes op het park, vroegen de rechter dit besluit te schorsen in afwachting van de beslissing op hun bezwaren. De kern van hun bezwaren is dat het gebruik voor de opvang van asielzoekers niet past binnen het recreatieve karakter van het park.

Beslissing rechter

De rechter wijst er in zijn uitspraak op dat het in de eerste plaats de taak van het college is om de belangen van alle betrokken partijen tegen elkaar af te wegen en te besluiten of de gevraagde vergunning kan worden verleend. De rechter zal die beslissing in beginsel moeten respecteren. In dit geval vindt de rechter dat het college voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de omwonenden. Daarbij betrekt de rechter dat uit een rapport blijkt dat het gebruik van de huisjes door asielzoekers niet heel veel anders is dan het recreatieve gebruik daarvan. In beide gevallen gaat het om nachtverblijf in vergelijkbare groepsomvang, met gezamenlijke activiteiten in een activiteitengebouw. De rechter ziet ook geen andere aanknopingspunten voor het oordeel dat het college de belangen van de omwonenden, die van het COA en het algemene belang op een onredelijke manier tegen elkaar heeft afgewogen. Hij wijst de verzoeken om schorsing daarom af. Dit betekent dat het gebruik van het recreatiepark voor de opvang van asielzoekers voorlopig door kan gaan. Wel zal het college nog moeten beslissen op de bezwaren die gemaakt zijn.

Nieuw verzoek

Inmiddels is (van een andere partij) een nieuw verzoek om een voorlopige voorziening ontvangen. Zodra meer informatie beschikbaar is, zal dat hier worden vermeld.

Uitspraken

Meest gelezen berichten