Sluiting coffeeshop Easy Going onrechtmatig

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Sluiting coffeeshop Easy Going onrechtmatig
Maastricht, 25 april 2013

De burgemeester van Maastricht had coffeeshop Easy Going vorig jaar niet mogen dwingen de zaak tijdelijk te sluiten. Dat heeft de rechtbank in Maastricht vandaag bepaald. De burgemeester besloot tot sluiting nadat personen die niet in Nederland wonen in de zaak waren aangetroffen, na invoering van de wietpas. De burgemeester had de coffeeshopeigenaren geen verplichtingen mogen opleggen via beleidsregels. Daarnaast heeft hij onvoldoende gemotiveerd waarom een minder vergaande maatregel niet mogelijk was, stelt de rechtbank.

De burgemeester legde de coffeeshophouder op grond van artikel 13b van de Opiumwet een last onder bestuursdwang op, waardoor de deur een maand lang dicht moest. De Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) en de exploitant van coffeeshop Easy Going tekenden bezwaar aan, maar dat werd respectievelijk ongegrond verklaard en verworpen. Beide klagers gingen daartegen in beroep bij de rechtbank.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente het bezwaar van de VOCM terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat de VOCM niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb kan worden aangemerkt. (LJN: BZ8555)

Met betrekking tot het beroep van de exploitant van coffeeshop Easy Going is de rechtbank van oordeel dat met het zogenaamde b-criterium (besloten club), dat deel uitmaakt van het Damoclesbeleid van de gemeente, aan de coffeeshophouder verplichtingen worden opgelegd (controleerbare ledenlijst). De rechtbank is van oordeel dat het opleggen van verplichtingen aan burgers op grond van beleidsregels niet is toegestaan.

Met betrekking tot het zogenaamde i-criterium (ingezetenen) is de rechtbank, na toetsing van het Damoclesbeleid aan artikel 1 van het 12de protocol van het EVRM, van oordeel dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een minder vergaande maatregel dan het i-criterium (proportionaliteitstoets) niet mogelijk zou zijn.

De rechtbank vernietigt dan ook het bestreden besluit. (LJN: BZ8548)

Uitspraken

Meest gelezen berichten