Uitspraak over bestemmingsplanvoorschriften Horn

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Uitspraak over bestemmingsplanvoorschriften Horn
Roermond, 15 maart 2013

De bestuursrechter van rechtbank Limburg, locatie Roermond, heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen een inwoner van Horn (eiser) en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal (verweerder). In geschil is of het bouwwerk, dat de Hornenaar op zijn perceel heeft gebouwd in overeenstemming is met het bestemmingsplan en, als dat het geval is, of het vergunningvrij gebouwd mocht worden.

Volgens de rechtbank gaat het geschil in het bijzonder over de uitleg van een bepaling van de bestemmingsplanvoorschriften. De rechtbank verwerpt de uitleg van B&W dat een bouwwerk is gebouwd in de perceelsgrens als slechts een klein deel daarvan in die perceelsgrens is geplaatst. De rechtbank volgt het college ook niet wat betreft de betekenis dat hij in dat verband toekent aan het meetvoorschrift over de bepaling van de afstand tot de perceelsgrens.

De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigt. B&W moeten een nieuw besluit op bezwaar nemen met inachtneming van de genoemde punten van de rechtbank.

Uitspraken

Meest gelezen berichten