Voorlopige hechtenis Aïcha geschorst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Voorlopige hechtenis Aïcha geschorst
Maastricht, 25 november 2014
Vandaag heeft de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie een bevel bewaring tegen Aïcha verleend. Hij heeft daarna bepaald dat dat bevel moet worden geschorst en dat Aïcha daarbij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Een aantal vragen hierover.

Waar wordt Aïcha van verdacht?

Aïcha wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Waarom moet zij vastzitten?

Een verdenking dat Aïcha het feit waarvan zij wordt verdacht heeft begaan, is niet genoeg om een bevel bewaring te verlenen. Er moet ook een reden zijn: de zogenoemde grond. Die reden ziet de rechter-commissaris in het ongestoord kunnen laten verlopen van het onderzoek. Volgens de rechter-commissaris is de detentie nodig om de waarheid aan het licht te brengen.

Waarom dan toch een schorsing van het bevel bewaring?

De rechter-commissaris heeft een afweging gemaakt tussen de persoonlijke belangen van Aïcha en de belangen van de maatschappij die bij de detentie van Aïcha gediend zijn.
De rechter-commissaris heeft besloten dat Aïcha vrij mag komen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als ze aan die voorwaarden voldoet, is dat volgens de rechter-commissaris een voldoende garantie dat het onderzoek toch ongestoord plaats kan vinden.

Wat zijn die voorwaarden?

Over de precieze inhoud van de voorwaarden wordt door de rechtbank geen mededelingen gedaan. Algemeen kan worden gezegd dat de voorwaarden altijd inhouden dat Aïcha geen strafbare feiten zal plegen en gehoor zal geven aan elke oproep van politie en justitie.

Wanneer wordt Aïcha vrijgelaten?

Als Aïcha aan de voorwaarden voldoet, zal ze in vrijheid worden gesteld. Over het moment waarop dat zal zijn, doet de rechtbank geen mededelingen. De rechtbank let hierbij op de persoonlijke belangen van Aïcha.

Wat nu als Aïcha de voorwaarden overtreedt?

Dan zal Aïcha door de politie kunnen worden aangehouden en zal de schorsing van de voorlopige hechtenis kunnen worden opgeheven. Ze komt dan weer vast te zitten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten