Voorlopige voorziening huisvesting arbeidsmigranten Tienray afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Voorlopige voorziening huisvesting arbeidsmigranten Tienray afgewezen
Roermond, 21 december 2015

Door burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas is aan een architectenbureau een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een tijdelijk logiesgebouw voor het huisvesten van 240 arbeidsmigranten in Tienray. Omwonenden en omliggende bedrijven hebben hiertegen bezwaar gemaakt en om een voorlopige voorziening gevraagd.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat het besluit van b&w niet goed is voorbereid en onvoldoende is gemotiveerd. Dat geldt onder meer voor het aantal onder te brengen arbeidsmigranten mede in relatie tot het woon-, leef- en bedrijfsklimaat van de directe omgeving, de benodigde parkeerplaatsen en de vrees van omwonenden over de verkeersveiligheid.

De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de gebreken in de bezwaarfase kunnen worden hersteld. De rechter laat de belangen die de gemeente en vergunninghouder hebben bij het laten doorgaan van het project zwaarder wegen dan de belangen van verzoekers. Daarom is er geen voorlopige voorziening getroffen.

Overigens is er (nog) geen vergunning verleend voor het in gebruik nemen van de kantoorruimte anders dan voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten