Voormalige bestuurders veroordeeld tot betaling forse bedragen aan Vitaal Wonen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Voormalige bestuurders veroordeeld tot betaling forse bedragen aan Vitaal Wonen
Maastricht, 08 maart 2017

Woningstichting Vitaal Wonen (inmiddels gefuseerd met woningstichting ZOwonen) heeft haar voormalig bestuurder N.P., zijn voorganger J.P. (tevens vader van N.P) én 2 rechtspersonen die gelieerd zijn aan N.P. aangesproken in een civiele procedure. Het standpunt van de woningstichting is dat de aangesproken partijen aan haar schade hebben toegebracht en zij ten onrechte betalingen van de woningstichting hebben ontvangen.

Betaling ruim 500.000,- euro

N.P. wordt door de rechtbank veroordeeld tot betaling van ruim 500.000,- euro. Dit omdat hij ten onrechte salaris en kostenvergoedingen heeft ontvangen. Daarnaast voor zijn risico komende kasopnames en aanschaf van wijnen, voor hem betaalde privéfacturen en contributies, door hem ingediende declaraties van diners en lunches, misgelopen rente als gevolg van het door N.P. enige tijd onder zich houden van een geldbedrag van de woningstichting. Verder ook in verband met de kosten die zijn gemaakt voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade.

Betaling ruim 200.000,- euro

J.P. wordt veroordeeld tot betalingen van ruim 200.000,- euro in verband met door N.P. ten onrechte ontvangen salaris in de periode dat J.P. nog bestuurder was en in verband met door J.P. ten onrechte aan de woningstichting gedeclareerde en ontvangen bedragen voor werkzaamheden van J.P. na zijn uitdiensttreding.

Rechtspersonen

De 2 aan N.P. gelieerde rechtspersonen worden veroordeeld tot betaling van bedragen van ruim 5.000,- euro en ruim 73.000,- euro in verband met ten onrechte bij de woningstichting in rekening gebrachte bedragen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten