Voorwaardelijke jeugddetentie, werkstraffen en hoge schadevergoeding in zaak uitgaansgeweld Gulpen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Voorwaardelijke jeugddetentie, werkstraffen en hoge schadevergoeding in zaak uitgaansgeweld Gulpen
Maastricht , 13 februari 2015
De rechtbank Limburg heeft vandaag vier jongeren uit Wijlre en Voerendaal veroordeeld tot werkstraffen voor openlijk geweld tegen een 19-jarige man in de nachtelijke uren van 2 mei 2014 in Gulpen. Eén verdachte is ook nog veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden. Verder moeten de verdachten een schadevergoeding van € 33.978,85 aan het slachtoffer betalen. Daarvan is € 25.000,- smartengeld. De jongeren waren destijds 15, 16 en 17 jaar oud. Dat betekent dat het jeugdstrafrecht op hen van toepassing is.
 

Wat is er gebeurd?

De verdachten waren in Gulpen uit geweest en wilden naar huis gaan. Toen ze op vervoer stonden te wachten, hebben ze ruzie gezocht met een toevallige 19-jarige voorbijganger. Wat begon met woorden, liep uit op duwen, een trap tegen een been en meerdere malen slaan. Alle verdachten hebben daarin een aandeel gehad. Door de laatste klap is het slachtoffer gevallen en bewusteloos op de stoep blijven liggen. Hij heeft zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Hij heeft operaties moeten ondergaan en is nog steeds bezig met revalidatie. Het slachtoffer zal nooit meer de oude worden, omdat hij (blijvend) hersenletsel heeft.

Waardoor is het letsel veroorzaakt?

Door een forensisch deskundige is onderzocht of het letsel is veroorzaakt door de laatste klap of door het vallen. Hij heeft geconcludeerd dat het letsel niet door de klap kan zijn ontstaan. Het letsel is veroorzaakt door het vallen op een harde ondergrond. De rechtbank neemt die conclusie over.
Het is niet meer vast te stellen of het slachtoffer (eerst) met zijn hoofd tegen de gevel van een huis is gevallen of op een vensterbank of (meteen) op de stoep.

Wat wordt de verdachten verweten?

De verdachte die de (laatste) klap heeft gegeven, wordt het zwaar lichamelijk letsel aangerekend. Dat de verdachte het letsel niet heeft bedoeld en niet heeft gewild en niet heeft verwacht, is niet van belang.
De andere drie verdachten wordt het zwaar lichamelijk letsel strafrechtelijk niet verweten. Dit was aan hen ook niet door de officier van justitie tenlastegelegd.

Wat is van belang voor de straf?

Op de zitting is gebleken dat de verdachten allemaal gewone en sociale jongeren zijn. Jongeren zonder strafblad of andere specifieke problemen. Jongeren, die, helaas zoals zovelen, al dan niet onder invloed van drank, tijdens het uitgaan relatief licht geweld hebben gebruikt. Relatief licht geweld dat in heel veel andere gevallen geen noemenswaardige gevolgen heeft.

De gevolgen voor het slachtoffer in dit geval, die door dit licht geweld zeer ongelukkig is gevallen, zijn echter verschrikkelijk. Geen enkele straf zal daar recht aan kunnen doen.
De verdachten hebben het letsel beslist niet gewild, daarvan is de rechtbank overtuigd. Voor de rechtbank is ook duidelijk dat de verdachten terdege beseffen hoe vreselijk de gevolgen zijn voor het slachtoffer. De verdachten krijgen daarvoor straf en ze zullen moeten instaan voor de financiële consequenties van hun daden.

De beeldvorming in de (sociale) media

Het is de rechtbank niet ontgaan dat in de (sociale) media een eigen en voorbarige beeldvorming is ontstaan over wat er toen in Gulpen is voorgevallen. Die beeldvorming roept begrijpelijkerwijs verontwaardiging op over wat er zou zijn gebeurd en heeft al geleid tot de roep om zware straffen.

De rechtbank laat zich echter uitdrukkelijk niet door die beeldvorming leiden. Zij houdt zich bij de feiten, zoals die uit het dossier en de behandeling op de zittingen zijn gebleken.
Om die reden komt de rechtbank ook niet tot oplegging van lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Ook heeft de rechtbank niet de illusie dat langdurige jeugddetentie in deze zaak andere jongeren af kan houden van (overmatig) alcoholgebruik en hen zal motiveren elkaar in het uitgangsleven met rust te laten. Dat is wel wenselijk, maar is een maatschappelijk vraagstuk dat een bredere aanpak vraagt dan alleen het strafrecht.

Welke straffen heeft de rechtbank opgelegd?

De rechtbank heeft aan de destijds 17-jarige verdachte, die de laatste klap heeft uitgedeeld, een voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Verder is hij veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. In de proeftijd moet hij zich laten begeleiden door de jeugdreclassering. De andere verdachten krijgen allen werkstraffen van 60 uur, waar bij 2 verdachten een deel daarvan (20 uur) voorwaardelijk wordt opgelegd, met, bij één verdachte, nog begeleiding door de reclassering in de proeftijd. Deze straffen komen overeen met de eis van de officier van justitie.
 

Schadevergoeding

Behalve ingrijpende fysieke, emotionele en praktische gevolgen, heeft het gebeuren ook grote financiële gevolgen voor het slachtoffer. Er is door hem een vordering ingediend bij de rechtbank om zijn schade vergoed te krijgen. De rechtbank is van oordeel dat alle verdachten civielrechtelijk aansprakelijk zijn te houden voor de schade. Iedereen uit de groep heeft iets gedaan; duwen, een trap uitgedeeld, of slaan. Dergelijk geweld tegen één persoon brengt de kans met zich mee dat aan die persoon letsel wordt toegebracht. De ene geweldpleger voelt zich vaak gesterkt door de andere geweldplegers en dan treedt er gemakkelijk escalatie op. Er is dan ook de kans dat iemand door een klap bewusteloos raakt en/of ongelukkig ten val komt. Door mee te doen met het groepsgebeuren, is de groep aansprakelijk. Dat betekent dat de individuele verdachten tot betaling van de schade kunnen worden verplicht.
De rechtbank veroordeelt de verdachten tot het betalen van een schadevergoeding van € 33.978,85, daarvan is 25.000,- smartengeld. Omdat nog niet vaststaat in hoeverre het slachtoffer nog zal herstellen, kan de rechtbank een aantal schadeposten nu nog niet beoordelen. Als de situatie meer duidelijk is, kan het slachtoffer de verdachten daar later nog bij de civiele rechter op aanspreken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten