Vrijspraak Maastrichtse coffeeshophouder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Vrijspraak Maastrichtse coffeeshophouder
Maastricht, 19 juni 2015

De politierechter in de rechtbank Limburg heeft een Maastrichtse coffeeshophouder vrijgesproken van het verkopen van softdrugs in strijd met het ingezetene-criterium. De raadsman had betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moest worden verklaard omdat vervolging in strijd is met het gedoogbeleid. De politierechter volgt dit verweer niet, omdat het in dit geval niet direct evident was of de coffeeshophouder zich wel niet aan de gedoogcriteria had gehouden aan het ingezetene-criterium. Het openbaar ministerie moet dergelijke zaken aan de rechter kunnen voorleggen.

Sinds 1 januari 2013 mag een coffeeshop alleen nog softdrugs verkopen aan een ingezetene van Nederland, het zogenoemde ingezetene-criterium. De coffeeshophouder in kwestie heeft op 13 november 2014 softdrugs verkocht aan een koper uit Brazilië. Deze koper stond niet ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens (GBA).

Volgens de politierechter is een inschrijving in het GBA niet van doorslaggevend belang voor de vraag of iemand een ingezetene is van Nederland. De vraag of iemand een ingezetene is, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval. Een inschrijving in het GBA is één van die omstandigheden. De koper in kwestie had een woonadres in Maastricht, studeerde aan de Universiteit Maastricht en had een geldige verblijfsvergunning. Volgens de politierechter is het ingezetene-criterium bedoeld om drugstoeristen te weren en mogen mensen die daadwerkelijk in Nederland wonen, zoals deze koper, in beginsel vrijelijk softdrugs in een coffeeshop kopen.

De coffeeshophouder is wel veroordeeld tot een geldboete van 290 euro voor het aanwezig hebben van een busje pepperspray.


Uitspraken: ECLI:NL:RBLIM:2015:5088

Uitspraken

Meest gelezen berichten