Zaak molotovcocktailgooier heropend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Zaak molotovcocktailgooier heropend
Roermond, 22 januari 2013

De meervoudige kamer van rechtbank Limburg, locatie Roermond, heeft in een tussenvonnis in de molotovcocktailzaak bepaald dat de zaak moet worden heropend. De rechtbank is van oordeel dat het dossier onevenwichtig is samengesteld. Volgens de rechtbank moet de officier van justitie de voorgeschiedenis over het conflict tussen verdachte, de bewoners van het woonwagenkamp aan de Bosrand in Haelen en de gemeente Leudal aan het dossier toevoegen. Dat is van belang voor een zorgvuldige afweging. De zaak zal over maximaal 3 maanden weer op zitting komen.

Uit de verklaringen van verdachte, zijn partner en de burgemeester van de gemeente Leudal blijken, dat er sinds 1998 problemen zijn tussen verdachte en de bewoners van het tegenover zijn woning gelegen woonwagenkamp. Als gevolg van die problemen is sinds 1998 op strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied het nodige gebeurd. De verdediging heeft aangevoerd dat deze problemen rechtstreeks verband houden met het ten laste gelegde.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting meegedeeld dat in haar ogen vast staat dat verdachte sinds 1998 het slachtoffer is geworden van verschillende strafbare feiten en dat het optreden van de gemeente bij het uitvoeren van de bestuursdwang achteraf bezien op een andere wijze had moeten verlopen. 

De rechtbank heropent het onderzoek en draagt de officier van justitie op om het dossier aan te vullen met - zakelijk weergegeven - de politiemutaties en het strafrechtelijke handhavingstraject en zo mogelijk ook een verslag van het bestuursrechtelijke handhavingstraject. Het had op de weg van de officier van justitie gelegen deze informatie uit eigen beweging aan het dossier toe te voegen.

De officier van justitie moet deze stukken uiterlijk 5 maart 2013 aan de rechtbank aanleveren, met afschrift aan de verdediging. De rechtbank stelt de verdediging vervolgens tot uiterlijk 2 april 2013 in de gelegenheid hierop schriftelijk te reageren, met afschrift aan de officier van justitie. (LJN: BY9102)

Smaad

Daarnaast spreekt de meervoudige strafkamer van rechtbank Limburg, locatie Roermond, de verdachte vrij van smaad. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzettelijk de eer en goede naam van woonwagenbewoner P.S. en de andere bewoners van het woonwagenkamp heeft aangerand.

 

Verdachte had op de landelijke tv gezegd dat op dit woonwagenkamp hennepteelt, drugscriminaliteit, diefstal en heling plaatsvinden. Vervolgens is een klacht ingediend door P.S., één van de bewoners van het woonwagenkamp. Hij stelde dat hij ook optrad namens de andere bewoners van het kamp. Uit niets is echter gebleken dat deze andere bewoners een wens tot vervolging hadden, aldus de rechtbank. De officier van justitie is voor dit deel van de tenlastelegging niet ontvankelijk.

Wat betreft het verwijt van woonwagenbewoner P.S. volgt vrijspraak. Volgens de rechtbank heeft verdachte zich in algemene termen uitgelaten, heeft hij niemand bij naam genoemd en is de uitlating ook niet te herleiden tot aanwijsbare personen. Het enkele feit dat P.S. op dit kamp woont, acht de rechtbank daarvoor onvoldoende. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de uitlatingen van verdachte te onbepaald zijn om aantasting van de eer en/of goede naam van P.S. te kunnen opleveren. (LJN: BY9108)

Uitspraken

Meest gelezen berichten