Laden...

Pilot videotoetsen inverzekeringstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden > Pilot videotoetsen inverzekeringstelling

Wat houdt de pilot in?

Het kabinet van de rechter-commissaris van rechtbank Limburg is op 2 november 2015 gestart met een pilot videotoetsen. Dat betekent dat de rechtmatigheidstoetsingen van inverzekeringgestelde verdachten plaatsvinden door middel van een videoverbinding met het politiebureau waar de verdachte zit ingesloten.

De verdachte wordt dus (uitzonderingen daargelaten) voor de rechtmatigheidstoetsingen niet meer naar de rechtbank vervoerd om voor de rechter-commissaris te worden geleid.
 
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de (strafrecht-)advocaten en de verdachten? Daar wordt hieronder op ingegaan.

 

 

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
 • ​De rechtmatigheidstoetsing van de inverzekeringstelling is in de meeste gevallen een zeer beperkte toets en de daadwerkelijke behandeling duurt vaak niet langer dan 5 minuten. Toch gaat er veel (parket-) politiecapaciteit zitten in het vervoeren van een verdachte, het insluiten in het cellencomplex van de rechtbank en de beveiliging tijdens de toetsing. De aanleiding voor het videotoetsen is dus de wens om de politie-inzet terug te brengen. Tijdens het ontwikkelen van de pilot bleek dat er ook voor de advocaat voordelen aan videotoetsen kunnen zitten wegens vermindering van reistijd.

 • ​Nee. Alleen de zogenaamde “rechtmatigheidstoetsingen” worden via de videoverbinding behandeld.
  Indien de toetsing wordt gecombineerd met een vordering inbewaringstelling, dan wordt de verdachte gewoon fysiek voorgeleid in het kabinet van de rechter-commissaris in Roermond of (op vrijdag eventueel) in Maastricht. Ook de V-tullen, de schorsingen ivs en de opheffingen schorsing worden gewoon in het kabinet behandeld.

 • ​Nee, dat kan niet. De wet (ofwel het Besluit videoconferentie) stelt grenzen aan het zogenaamde videoverhoor. Als de verdachte minderjarig is, of wordt verdacht van een strafbaar feit waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen, of van een zedenzaak, dan is videotoetsen niet toegestaan en wordt de verdachte voorgeleid in het kabinet. Datzelfde geldt als de verdachte (vermoedelijk) lijdt aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.

 • ​Dat wordt u meegedeeld door de griffier van de rechter-commissaris die de planning maakt. In het telefoongesprek waarin u het tijdstip doorkrijgt, wordt vermeld of het een videotoetsing betreft en vanaf welk bureau de verbinding wordt gemaakt.

 • ​Dat zijn de bureaus Venlo, Roermond, Maastricht en Heerlen.

 • ​U heeft de keuze om op het politiebureau bij uw cliënt plaats te nemen of in het kabinet, bij de RC, waar u uw cliënt dus via de videoverbinding kunt zien en spreken.

 • ​Ja dat kan, maar alleen op het politiebureau en maximaal vanaf een kwartier vóór de toetsing. Bent u voor uw gesprek met uw cliënt aangewezen op de tolkentelefoon, dan kunt u vanaf maximaal een half uur voor de toetsing bij uw cliënt terecht. U kunt zich melden bij het politiebureau waar de videotoetsing plaatsvindt.

 • ​Als bijstand van een tolk nodig is, dan regelt het kabinet RC de tolk. Deze tolk zal plaatsnemen bij de RC, in het kabinet.

 • ​Ja. De verdachte krijgt een informatieblad uitgereikt waarop is uitgelegd wat videotoetsen inhoudt.

 • ​Ja. De pilot is ontwikkeld door een werkgroep samengesteld uit medewerkers van de politie, het OM, het kabinet RC en de advocatuur.

 • ​Deze pilot kan alleen maar slagen als videotoetsen voor de advocatuur (ook) werkbaar is. Wij willen dus heel graag input ontvangen van de advocatuur over dit project. Klachten, opmerkingen (negatief of positief) zijn dus van harte welkom. U kunt die sturen naar rechtbanklimburg@rechtspraak.nl. Graag als onderwerp ‘videotoetsen’ vermelden.

 • Er worden vragenlijsten ontwikkeld voor de verschillende betrokkenen (politie, advocatuur, tolken, medewerkers OM, de RC’s en griffiemedewerkers). De antwoorden op die vragenlijsten, alsmede de input die wij krijgen via rechtbanklimburg@rechtspraak.nl, worden meegenomen in de evaluatie.

  • ​In het algemeen: als de techniek betrouwbaar is gebleken.
  • Voor de politie: als er daadwerkelijk tijdswinst wordt geboekt.
  • Voor de advocatuur: als een goede verdediging/bijstand van de cliënt gewaarborgd blijft.
  • Voor de rechter-commissarissen: als het toetsen via videoverhoor een deugdelijke rechtmatigheidstoets niet in de weg staat.