Aanvraag jachtvergunning Marknessenaar moet opnieuw beoordeeld worden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Aanvraag jachtvergunning Marknessenaar moet opnieuw beoordeeld worden
Utrecht, 29 augustus 2017

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moet de aanvraag van een jachtvergunning opnieuw beoordelen. De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het weigeren van de aanvraag onvoldoende is gemotiveerd omdat dit op een onvolledig en tegenstrijdig politiedossier is gebaseerd.

Jachtakte

De man uit Marknesse heeft ruim 27 jaar gejaagd en die tijd altijd over een jachtvergunning beschikt. In 2016 werd hij strafrechtelijk verdacht van brandstichting van een rietkraag in het natuurgebied langs het Vollenhovermeer, dan wel dat hij niets heeft gedaan toen hij zag dat de rietkraag brandde. Deze strafzaak is voorwaardelijk geseponeerd. Toen hij kort na dit voorval een nieuwe jachtvergunning aanvroeg werd die geweigerd. Dat besluit van de staatssecretaris is gebaseerd op het politiedossier in de geseponeerde zaak.

Onvolledig en tegenstrijdig

Tijdens de zitting had de man het complete politiedossier bij zich. Hieruit blijkt dat er in het rechtbankdossier meerdere pagina’s en bijlagen ontbreken. De rechtbank weegt ook mee dat de processen-verbaal, waarop de weigering is gebaseerd, zijn opgemaakt door één en dezelfde buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Bovendien is één van de  processen-verbaal tegenstrijdig. Als wordt afgegaan op de in het proces-verbaal genoemde data is het namelijk opgemaakt voordat een deel van de bijlagen is opgemaakt. Deze data kunnen daarom niet allemaal juist zijn. De man heeft terecht aangevoerd dat hierdoor twijfel is ontstaan over de juistheid van de inhoud van de verklaring van de boa.

Opnieuw beslissen

Het is niet mogelijk om de tegenstrijdigheden in het politiedossier te herstellen. Het politiedossier kan daarom niet gebruikt worden om de jachtvergunning nogmaals te weigeren. De rechtbank bepaalt dat de staatssecretaris – met inachtneming van deze uitspraak – opnieuw moet beslissen op de aanvraag van de jachtvergunning.

Uitspraken

Meest gelezen berichten