Blokkades bij PostNL niet toegestaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Blokkades bij PostNL niet toegestaan
Utrecht, 20 juli 2015

Een gedaagde pakketbezorger mag de depots van PostNL niet blokkeren en ook niet daartoe oproepen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Spoed kort geding

Afgelopen zaterdag diende een spoed kort geding tussen PostNL en één van de zelfstandige pakketbezorgers die als stakingsleider wordt gezien. Tijdens het kort geding vorderde PostNL een verbod voor de stakingsleider om door te gaan met collectieve acties, waaronder het organiseren van blokkades van depots. 

Onrechtmatig

Als uitgangspunt geldt dat het onrechtmatig is om de normale bedrijfsvoering van PostNL te frustreren door bepaalde toegangen tot de depots te blokkeren en (werknemers van) PostNL te belemmeren in de toegang tot die depots en het uitvoeren van hun werk.

Beroep op stakingsrecht

Dit zou anders zijn als de gedaagde (en de stakende zelfstandige pakketbezorgers) zich op het in het Europees Sociaal Handvest (ESH) neergelegde stakingsrecht kan (kunnen) beroepen. Het is niet aannemelijk geworden dat dit het geval is. In beginsel kunnen alleen werknemers zich op dit stakingsrecht beroepen. Gedaagde en de stakende pakketbezorgers zijn geen werknemers van PostNL, maar zijn zelfstandige ondernemers en hebben met PostNL een overeenkomst gesloten.

Het kan echter zo zijn dat de zelfstandige pakketbezorgers met een werknemer gelijk te stellen zijn en zich daarom wel op het stakingsrecht kunnen beroepen. Voor een beroep op het stakingsrecht is dan vereist dat de acties, waartoe onder ander gedaagde heeft opgeroepen, redelijkerwijs kunnen bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit het geval is. De acties die zich de afgelopen dagen bij PostNL hebben voorgedaan, komen voort uit groepsgesprekken via WhatsApp. Eén of meerdere pakketbezorgers zetten een oproep in een groepsgesprek waarop andere pakketbezorgers inhaken. De acties lijken daardoor veel op een flashmob waar geen of nauwelijks grip op is. Van een duidelijke organisatie van de acties is niet gebleken. Verder geldt dat er geen aanknopingspunten zijn gebleken die erop wijzen dat het doel van de acties is geweest om te komen tot een doeltreffende manier van onderhandelen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten