Bouw BioWarmte installatie Utrecht mag doorgaan met strengere norm voor uitstoot

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Bouw BioWarmte installatie Utrecht mag doorgaan met strengere norm voor uitstoot
Utrecht, 05 december 2016

De bouw van een BioWarmte installatie op de Lage Weide in Utrecht mag doorgaan, maar wel met een strengere norm voor de uitstoot van giftige gassen. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. 

Omgevingsvergunning

Mobilisation for the Enviroment (MOB) en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) stapten naar de rechter omdat zij het niet eens waren met de verleende omgevingsvergunning. De rechtbank oordeelt dat Gedeputeerde Staten van Utrecht de vergunning terecht hebben verleend, maar past wel de norm van de uitstoot van dioxinen en furanen (rook- en afvalgassen) aan.

Uitstoot giftige gassen

De BioWarmte installatie voldoet aan alle (milieu)normen qua geur, geluid en luchtkwaliteit. In de vergunning is een grenswaarde van 0,1 nanogram per kubieke meter aan uitstoot van dioxines en furanen opgenomen. Omdat Eneco zegt te kunnen voldoen aan een strengere norm, namelijk een grenswaarde van 0,05 en een streefwaarde van 0,03, heeft de rechtbank de norm gelet op de minimalisatieverplichting voor deze zeer zorgwekkende stoffen vastgesteld op 0,05 nanogram per kubieke meter. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten