Cipier gevangenis Lelystad terecht ontslagen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Cipier gevangenis Lelystad terecht ontslagen
Utrecht, 23 februari 2017

Een man die als cipier werkzaam was bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad, is door zijn werkgever terecht de disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Ontslag

De man was sinds 2002 werkzaam bij de PI Lelystad, op het laatst als senior complexbeveiliger. Bij zijn indiensttreding heeft hij gemeld dat hij lid was van de motorclub Black Sheep Lelystad. Sinds 2013 vervulde de man de rol van president. De gevangenis had het vermoeden dat de man lid was van een motorclub die aangemerkt stond als zogeheten ‘Outlaw Motorcycle Gang’. De PI gaf het Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) opdracht om onderzoek te doen. Op basis van het onderzoek is de disciplinaire straf van ontslag opgelegd vanwege zeer ernstig plichtsverzuim. Hij zou omgegaan zijn met ex-veroordeelden en dit niet hebben gemeld. Ook zou hij niet gemeld hebben dat hij president was van de motorclub.

Contact met ex-veroordeelde

De man was mede verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de PI. Doordat de man niet meldde dat hij contact had met een ex-veroordeelde heeft de PI geen inschatting kunnen maken van eventuele veiligheidsrisico’s. Het niet melden van contacten met een ex-veroordeelde acht de rechtbank als zeer ernstig plichtsverzuim.

Black Sheep negatief in het nieuws

De man stelt dat hij zijn presidentschap niet hoefde te melden als nevenactiviteit omdat hij geen verdiensten ontving voor deze functie. Uit de gedragscode blijkt dat ook activiteiten die gedaan worden als vrijetijdsbesteding als nevenactiviteit kunnen worden aangemerkt. Het niet melden hiervan is in strijd met de gedragscode en kan worden aangemerkt als plichtsverzuim. De motorclub Black Sheep was negatief in het nieuws geweest. De man had moeten begrijpen dat zijn nevenwerkzaamheden de belangen van  de PI kon raken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten