De rechtbank Midden-Nederland zoekt een rechterlijk bestuurslid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > De rechtbank Midden-Nederland zoekt een rechterlijk bestuurslid
Utrecht , 21 april 2016

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht. De rechtspraak staat daarmee in dienst van de samenleving. Vanuit deze missie stelt de Rechtspraak voor de komende jaren als speerpunten: snel, toegankelijk en deskundig. In de Agenda van de Rechtspraak 2015-2018 zijn aan deze ambities concrete doelen verbonden. Een belangrijk middel om die doelen te bereiken is de modernisering van de Rechtspraak. Een traject dat gepaard zal gaan met een ingrijpende organisatieverandering met verlies van werkgelegenheid waarvoor het bestuur van iedere rechtbank verantwoordelijk is.

Rechtbank Midden-Nederland

Op 1 januari 2013 is de rechtbank Midden-Nederland ontstaan uit de samenvoeging van de rechtbank Utrecht en het Lelystadse deel van de rechtbank Zwolle-Lelystad. De rechtbank biedt werk aan ruim 800 mensen, waaronder 170 rechters. Samen behandelen zij 170.000 zaken per jaar voor de 1,8 miljoen inwoners van Utrecht, Flevoland en Gooi- & Vechtstreek. Sinds 1 januari 2016 kent de rechtbank een nieuw besturingsmodel (pdf, 319,5 KB) (of maak gebruik van de alternatieve tekst voor mensen met een visuele beperking (pdf, 200,6 KB))waarin twee afdelingsvoorzitters nauw samenwerken met het bestuur. Voor de rechtbank Midden-Nederland zijn externe oriëntatie én de kracht van de professional leidende principes. We lopen graag voorop in nieuwe ontwikkelingen. Integriteit, kwaliteit en  professionaliteit staan hoog in het vaandel.

De functie van rechterlijk bestuurslid

Het collegiale bestuur van de rechtbank Midden-Nederland bestaat uit de president, het rechterlijk bestuurslid en het niet-rechterlijk bestuurslid. Het bestuur werkt nauw samen met de twee afdelingsvoorzitters. Het rechterlijk bestuurslid geeft met twee teamvoorzitters leiding aan het per 1 januari jl. gevormde team Toezicht tot in elk geval de evaluatie van het team per 1 januari 2018. Daarnaast heeft het bestuurslid  in ieder geval de portefeuille KEI en de verantwoordelijkheid voor het invoeren van de professionele standaarden.

Ons rechterlijk bestuurslid

We zoeken een bestuurlijk en inhoudelijk sterke jurist. Je neemt initiatief, luistert naar de medewerkers binnen de rechtbank én hebt oog en oor voor wat leeft in de rechtspraak en in de maatschappij. Je hebt visie en durf en geeft en neemt ook ruimte voor reflectie. Je weet dat het in de rechtbank draait om de kwaliteit van rechtspraak en je werkt als bestuurslid aan het borgen daarvan. Je bent op dit gebied daadwerkelijk gemotiveerd om het verschil te maken. Je bent betrokken, toegankelijk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent zichtbaar in de organisatie en in staat om medewerkers te verbinden en inspireren. Daarnaast is samenwerken, niet alleen binnen de eigen organisatie maar ook binnen de Rechtspraak als geheel, voor jou als bestuurslid vanzelfsprekend. Wij hebben een lichte voorkeur voor een kandidaat van buiten onze rechtbank.

Benoeming en salaris

De benoeming tot rechterlijk bestuurslid is voor een periode van zes jaar. Het salaris bedraagt gedurende de periode van benoeming €8873,05 bruto per maand (salariscategorie 6).

Nadere informatie

Inlichtingen over de lokale bijzonderheden, waaronder de wijze waarop de functie zal worden vervuld, kan je inwinnen bij Julia Mendlik, president van de rechtbank Midden Nederland, 088 36 11 791.
Voor inlichtingen over de procedure kan je contact opnemen met Leonore Harthoorn, MD-adviseur van de Raad voor de rechtspraak, 06 21 19 25 59 of md.rvdr@rechtspraak.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Jouw sollicitatie

Sollicitaties richt je per mail aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. F.C. Bakker; via md.rvdr@rechtspraak.nl. De sluitingsdatum van de vacature is maandag 9 mei om 09.00 uur. Meer informatie over de rechtspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Uitspraken

Meest gelezen berichten