Op de rol: 'Ik zat niet achterop die scooter'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Op de rol: 'Ik zat niet achterop die scooter'
Utrecht, 09 december 2015

Wat doet die scooter daar en wat volgt hij een merkwaardige route, denken de agenten die op 16 mei 2013 ‘s nachts patrouilleren in De Bilt. Eens kijken hoe het met de papieren staat. De agenten gaan achter de zwarte scooter aan en noteren het kentekennummer. Ze geven een stopteken, maar de scooter rijdt ijzerenheinig door. De bijrijder kijkt wel achterom. Hij draagt geen helm. De scooter gaat ervandoor, maar de achtervolging wordt niet ingezet. Terug op het politiebureau constateren de agenten dat eigenaar Mohammed (20) aangifte heeft gedaan van diefstal van de kentekenplaat van zijn scooter. En wie zat er volgens de dienders achterop de scooter? Mohammed. Ze herkennen hem van een foto. Mohammed heeft de boel beduveld!

School

Mohammed wordt een week later op het politiebureau ontboden, waar hij ontkent ‘s nachts achterop de scooter te hebben rondgereden. Zonder tussenkomst van de rechter legt het Openbaar Ministerie hem toch een strafbeschikking op van 350 euro voor het doen van een valse aangifte. Niets valse aangifte, aldus Mohammed, en hij gaat in verzet. Toen hij op de 16e om 8 uur ‘s ochtends naar school wilde, was de kentekenplaat van zijn scooter gestolen en had hij daarvan ook aangifte gedaan. Geen idee wie de agenten achterop de zwarte scooter hebben gezien, maar hij was het niet. ‘Want ik lag thuis te slapen.’

Raar

Meer dan 2 jaar later verschijnt Mohammed met zijn advocaat voor de rechter in het Utrechtse gerechtsgebouw van de rechtbank Midden-Nederland. ‘U blijft erbij dat uw kentekenplaat van de scooter is gestolen? U zat die nacht niet achterop die scooter?’ vraagt politierechter Ellen Akkermans. Ja, daar blijft Mohammed bij. ‘Ik zat niet achterop die scooter.’ Officier van justitie Sylvie Lanning gelooft er niets van. ‘U zegt: “Dat ben ik niet”, maar de verbalisanten zeggen dat ze u voor de volle 100 procent hebben herkend. Dan kan het wat mij betreft gewoon niet kloppen dat u daar niet reed en dat die kentekenplaten waren gestolen. Ik vind het een heel raar verhaal. Wat mij betreft is er wettig en overtuigend bewijs dat u op die scooter hebt gereden en dat u een valse aangifte hebt gedaan. De strafbeschikking moet worden vernietigd en ik vraag om een geldboete van 250 euro.’

Oprecht

Raadsman Wouter Hendrickx heeft zich er in deze ogenschijnlijk onbeduidende zaak niet met een jantje-van-leiden van afgemaakt. Hij overhandigt de rechter en de griffier een pleitnota. Dat maak je zelden mee bij de politierechter. De raadsman: ‘Het is een dun dossier en de zaak lijkt glashelder, maar is dat niet. Je kunt, zoals de officier van justitie doet, zeggen: “Het moet wel kloppen wat de verbalisanten verklaren, dus uw verhaal klopt niet”, maar in de rechtspraak is heel vaak gebleken dat een waarneming van een verbalisant niet altijd betrouwbaar is. Dat heeft niets te maken met een bewust verkeerde opname van de feiten. Ik denk dat de agenten oprecht menen dat ze in die fractie van een seconde Mohammed hebben gezien op die scooter.’

Donker

Maar aan die herkenning twijfelt advocaat Hendrickx zeer, en dat zou de politierechter volgens hem ook moeten doen. ‘De agenten zien iemand ‘s nachts op een scooter. Het is donker en de felle straatlampen hebben allemaal effecten en werpen schaduwen. Je hersenen houden je voor de gek. Je kijkt even in iemands gezicht en vervolgens kijk je met zijn tweeën op wiens naam die scooter is gesteld. Als iemand er niet heel anders uitziet, zeg je snel: “Ja, dat is hem”. Aan welke gezichtskenmerken hebben de agenten Mohammed herkend? Dat is niet opgeschreven. Omdat er geen enkel specifiek persoonskenmerk wordt genoemd, verzoek ik u mijn cliënt vrij te spreken.’ Als de politierechter daar anders over denkt, dan zouden de agenten als getuigen moeten worden gehoord, aldus raadsman Hendrickx. ‘Probleem is dat het lang geleden is. Maar dat komt voor rekening van het OM. Men had sneller kunnen en moeten handelen.’ Als de politierechter daar óók niet in meegaat, dan zou ze moeten volstaan met een voorwaardelijke geldboete.

Wenkbrauwen

Geen specifieke gezichtskenmerken? De agenten hebben het in hun proces-verbaal nadrukkelijk over doorlopende wenkbrauwen, en die heeft Mohammed. ‘De herkenning is redelijk specifiek en voldoende geloofwaardig’, aldus officier van justitie Lanning. Over die herkenning denkt de Utrechtse politierechter Akkermans toch anders. Ze zegt: ‘Ik spreek je vrij, ik zeg jij, je bent nog jong, en vernietig de strafbeschikking. Er is op zich wel wettig bewijs, maar ik heb niet de overtuiging dat je een valse aangifte hebt gedaan. Ik dacht eerst dat de agenten je hadden herkend omdat je ambtshalve bekend zou zijn bij de politie. Dat is iets anders dan een foto die ze voor het eerst zien. Ik vind niet dat de politie gelogen heeft, helemaal niet, maar ik ben er niet van overtuigd dat je een valse aangifte hebt gedaan.’
Uitspraak: vrijspraak

Uitspraken

Meest gelezen berichten