Pro forma-zitting zaak grensrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Pro forma-zitting zaak grensrechter
Lelystad, 26 februari 2013

Op maandag 11 maart behandelt de meervoudige strafkamer van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad de strafzaken tegen zeven minderjarigen en een volwassene die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De zaak staat pro forma en wordt die dag niet inhoudelijk behandeld. De zitting begint om 13.30 uur.

Behandeling achter gesloten deuren met bijzondere toegang

Zaken tegen minderjarigen worden volgens de wet achter gesloten deuren behandeld. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als de voorzitter van de strafkamer van oordeel is dat het belang van de openbaarheid zwaarder moet wegen dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van verdachten of hun ouders.
Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid dat de voorzitter anderen dan de direct betrokkenen bijzondere toelating verleent tot bijwoning van een besloten zitting, zoals nabestaanden van een slachtoffer en vertegenwoordigers van de pers. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan zaken die sterk in de publiciteit staan.

De voorzitter van de strafkamer heeft zowel de officier van justitie>als de verdediging de gelegenheid gegeven zich uit te laten over de vraag of deze zaak in het openbaar dan wel achter gesloten deuren moet worden behandeld. En als de voorkeur uitgaat naar een behandeling achter gesloten deuren of er bijzondere toegang moet worden gegeven aan de media.
De voorzitter is voornemens op dit punt ter zitting als volgt te beslissen dat:
- in het belang van de minderjarigen de pro forma-zitting en de inhoudelijke behandeling achter gesloten deuren plaatsvindt;
- vanwege de maatschappelijke impact van de zaak bijzondere toegang moet worden verleend aan vertegenwoordigers van de pers tot het bijwonen van de besloten zitting, waarbij aan één journalist per medium bijzondere toegang wordt verleend. Zij kunnen de zaak volgen in een naast gelegen zaal waar verbinding is met de zaal waar de behandeling plaatsvindt;
- op de zitting alleen opnamen mogen worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank en van de voordracht van de officier van justitie. Er worden maximaal twee camera’s (poolregeling mogelijk) toegelaten.

Aanmelding pers

Schrijvende journalisten en verslaggevers van omroepen die de zitting willen bijwonen kunnen hiervoor uiterlijk maandag 4 maart voor 17.00 uur per e-mail, onder vermelding van hun personalia en kopie perskaart, een verzoek insturen naar de afdeling Communicatie van de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank wijst de plaatsen, één per medium, toe waar de journalisten de grensrechterzaak kunnen volgen. Journalisten aan wie bijzondere toestemming wordt verleend, ontvangen een bevestiging.

Uitspraken

Meest gelezen berichten