Renovatieplannen serviceflats Park Boswijk niet van de baan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Renovatieplannen serviceflats Park Boswijk niet van de baan
Utrecht, 28 april 2016

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de tot nu toe genomen besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over de voorgenomen renovatie van Park Boswijk in Doorn niet in strijd zijn met geldende regels. Een particuliere eigenaar verzocht de rechtbank om de besluiten te vernietigen. In Park Boswijk is veel leegstand, staat de waarde van de appartementen onder grote druk en zijn de appartementen haast onverkoopbaar.

De besluiten van de VvE

In Park Boswijk is een conflict ontstaan over renovatieplannen tussen een deel van de particuliere eigenaren enerzijds en woningstichting Seyster Veste en ABC Park Boswijk anderzijds. De woningstichting en ABC Park Boswijk hebben meer dan 300 appartementen in eigendom en een meerderheid in de VvE. Volgens de particuliere eigenaar zijn de besluiten genomen zonder het juiste offertetraject te volgen, en is er sprake van machtsmisbruik door ABC Vastgoed en Seyster Veste, Daarnaast stelt de eiser dat de renovatie grotendeels wordt gefinancierd door de particuliere eigenaren die hoog bejaard zijn en geen profijt meer zullen hebben van de investering. Om dit te voorkomen zou er een apart reservefonds voor de renovatiewerkzaamheden moeten komen.

Belangenverstrengeling

De rechtbank constateert dat er sprake is van belangenverstrengeling omdat ABC Park Boswijk – via ABC Vastgoed -  aan haar gelieerde ondernemingen heeft ingeschakeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van het renovatieplan. De VvE heeft de particuliere eigenaren hierover onvolledig geïnformeerd. Dit heeft tot een hoop frustratie en onvrede geleid. Echter: volgens de rechtbank lijkt serieus rekening te worden gehouden met de wensen en belangen van de particuliere eigenaren. Dat sommige particuliere eigenaren alleen groot onderhoud wensen te plegen in plaats van een renovatie,  is volgens de rechtbank niet reëel. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat vooralsnog niet is gebleken dat de VvE slechter af is met de inzet van ABC Nova dan met een onafhankelijk architect.

Reservefonds

De rechtbank oordeelt dat de financiering van de planontwikkeling uit het reservefonds redelijk is. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat het aanleggen van een extra reservefonds voor grootscheepse renovaties niet hoeft. Wel moet geld beschikbaar zijn voordat de renovatie aanvangt en moet naar een passende financiering worden gezocht.

Duidelijkheid

De rechtbank begrijpt dat ABC Park Boswijk en Seyster Veste ervan zijn doordrongen dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de financierbaarheid van de planontwikkeling. De rechtbank maakt zich zorgen over de financieringsmogelijkheden van ABC Park Boswijk en kan zich voorstellen dat Seyster Veste een extra inspanning doet om de financiering vlot te trekken, omdat de woningstichting verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van de leegstand.

Uitspraken

Meest gelezen berichten