Laden...

Coronavirus (COVID-19)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Midden-Nederland > Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus, wat betekent dit voor de rechtbank Midden-Nederland?

Op deze pagina proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wat de uitbraak van het coronavirus betekent voor rechtbank Midden-Nederland.

Algemene informatie over de maatregelen die vanuit de Rechtspraak worden getroffen leest u op deze informatiepagina.

 

Zittingen

De rechtbank Midden-Nederland behandelt steeds meer zittingen met fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers. Daarbij krijgen strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken vooralsnog prioriteit, maar ook in andere zaken vinden steeds meer fysieke zittingen plaats. Daarnaast behandelen we zoveel mogelijk zaken via telehoren, telefonisch horen of Skype.

Rolzitting

Nieuwe zaken kunnen op de gebruikelijke manier worden aangebracht. Voor kantonzaken geldt weliswaar dat nu geen mondeling verweer gevoerd kan worden, maar zaken worden wel in behandeling genomen. De rolzitting bij de kantonrechter vindt plaats op de woensdag om 9.30 uur. De rolzitting bij de handelsrechter vindt plaats op de woensdag om 10.00 uur.

Toegang publiek en pers

Publiek is weer beperkt welkom bij zittingen van de rechtbank Midden-Nederland. Om bij een zaak aanwezig te kunnen zijn moet een reservering worden gemaakt. Dat kan door een e-mail te sturen. Kijk voor meer informatie op de pagina Zitting bijwonen.

Het dringende advies is in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Journalisten die een zitting willen bijwonen, moeten zich van te voren aanmelden. Dit kan via midden-nederland@rechtspraak.nl.

Provinciehuis Flevoland en avondzittingen Almere

Om zoveel mogelijk zittingen te laten plaatsvinden, maakt de rechtbank Midden-Nederland de komende tijd gebruik van het provinciehuis in Lelystad. Ook zijn er avondzittingen bij de rechtbank in Almere. Lees meer over deze maatregel.

Voorzieningen

Bezoekers van de rechtbank kunnen gebruik maken van de toiletten. Ook zijn er koffie- en snoepautomaten beschikbaar.

Informatiebalie

Naar de rechtbank in tijden van corona

Onze gerechtsgebouwen zijn beperkt toegankelijk. Alleen partijen die zijn opgeroepen voor een fysieke zitting worden toegelaten. Anderen (zoals bijvoorbeeld uw partner of familieleden) worden niet toegelaten.

Bent u opgeroepen? Kom niet naar de rechtbank indien:

  • U verkoudheidsklachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • U of uw één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft en koorts (38 graden Celsius of hoger).

Neem in dat geval telefonisch contact op met de rechtbank (088 36 20 000).

 

Uitspraken Bestuursrecht

Vanaf 21 april 2020 publiceert de afdeling bestuursrecht alle uitspraken op www.rechtspraak.nl. Dit voldoet aan de eis van openbaarmaking van uitspraken. Mist u toch een uitspraak die vanaf 21 april 2020 is gedaan? Neem dan contact op met de griffie (Bestuursrecht.RB-MNL@rechtspraak.nl of 088 - 361 17 54). U kunt dan een afschrift opvragen van het proces-verbaal van gedane uitspraken op een bepaalde dag. Dit geldt ook voor de uitspraken die zijn gedaan tussen 17 maart 2020 en 21 april 2020. Het op verzoek verstrekken van het proces-verbaal voldoet ook aan de eis van openbaarmaking.


Zittingsrooster

De rechtbank Midden-Nederland publiceert iedere week een zittingslijst met de zaken die in die week plaatsvinden.

Nieuws m.b.t. het coronavirus - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws m.b.t. het coronavirus

 

 

Veroordelingen voor niet naleven van 1,5-meter-maatregelVeroordelingen voor niet naleven van 1,5-meter-maatregelhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Veroordelingen-voor-niet-naleven-van-15-meter-maatregel.aspxUtrecht27-9-2020 22:00:00De rechtbank Midden-Nederland heeft vier verdachten veroordeeld voor het niet naleven van de 1,5-meter-maatregel. <p>De rechtbank Midden-Nederland heeft vier verdachten veroordeeld voor het niet naleven van de 1,5-meter-maatregel. De kantonrechter behandelde vandaag vier zogenoemde verzetzaken van verdachten die het niet eens zijn met een coronaboete die zij in april hebben gekregen. </p>
Rechtbank Midden-Nederland behandelt verzetzaken coronaboetesRechtbank Midden-Nederland behandelt verzetzaken coronaboeteshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Midden-Nederland-behandelt-verzetzaken-coronaboetes.aspxUtrecht22-9-2020 22:00:00De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland behandelt maandag 28 september vier zogenoemde verzetzaken.<p>De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland behandelt maandag 28 september vier zogenoemde verzetzaken. Het gaat om vier verdachten die het niet eens zijn met een boete die zij hebben gekregen omdat ze in strijd zouden hebben gehandeld met de Noodverordening Covid-19. Na verzet te hebben aangetekend bij het Openbaar Ministerie, heeft het OM hun zaken aangebracht bij de rechtbank.</p>
Geen inzage stukken RIVM voor ViruswaarheidGeen inzage stukken RIVM voor Viruswaarheidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Geen-inzage-stukken-RIVM-voor-Viruswaarheid.aspxUtrecht8-9-2020 22:00:00De Staat hoeft Viruswaarheid geen inzage in gevraagde stukken te geven. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een kort geding. <p>De Staat hoeft Viruswaarheid geen inzage in gevraagde stukken te geven. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist in een kort geding. Viruswaarheid heeft niet voldaan aan de eisen die gelden voor inzage in de gevraagde stukken. </p>
Nadere informatie over kort geding Viruswaarheid en RIVMNadere informatie over kort geding Viruswaarheid en RIVMhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Nadere-informatie-over-kort-geding-Viruswaarheid-en-RIVM.aspxUtrecht18-8-2020 22:00:00Op maandag 24 augustus om 15:00 uur vindt bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht een kort geding plaats dat is aangespannen door Stichting Viruswaarheid tegen het RIVM en de Staat der Nederlanden.<p>Op maandag 24 augustus om 15:00 uur vindt bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht een kort geding plaats dat is aangespannen door Stichting Viruswaarheid tegen het RIVM en de Staat der Nederlanden. Stichting Viruswaarheid vraagt via de kortgedingrechter inzage in documenten van het RIVM. Het kort geding is te volgen via een <a href="https://streams.nfgd.nl/kort-geding-viruswaarheid-en-rivm">livestream</a>. </p>
Rechtbank Midden-Nederland start met avondzittingenRechtbank Midden-Nederland start met avondzittingenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Midden-Nederland-start-met-avondzittingen.aspxAlmere/Utrecht13-7-2020 22:00:00De rechtbank Midden-Nederland start met de al eerder aangekondigde avondzittingen.<p>De rechtbank Midden-Nederland start met de al eerder aangekondigde avondzittingen. Bij de rechtbank in Almere staat vandaag, 14 juli, de eerste politierechterzitting op de rol die om 14:00 uur begint en eindigt rond de klok van 20:30 uur. Door ook in de avonden zittingen te houden, behandelt de rechtbank meer zaken. Zo kan de achterstand die opgelopen is door de uitbraak van het coronavirus ingelopen worden. Vanaf volgende maand worden ook in Utrecht avondzittingen gehouden.</p>