12 jaar cel voor mishandelen en doden huisgenoot

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > 12 jaar cel voor mishandelen en doden huisgenoot
Haarlem, 05 juni 2014

De rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar heeft op 5 juni 2014 uitspraak gedaan in de zaak van  de 31- jarige S. die verdacht werd van doodslag op zijn 51-jarige huisgenoot. Het slachtoffer is  op 17 augustus 2013 dood aangetroffen in hun woning in Zaandam. Het lichaam van het slachtoffer vertoonde sporen van geweld waardoor onmiddellijk het vermoeden rees dat hij geen natuurlijke dood was gestorven.

Autopsie

Uit autopsie op het lichaam bleek de dood van het slachtoffer veroorzaakt door verbloeding van de lever door heftig geweld. Ook bleek dat het slachtoffer in de maanden voor zijn dood regelmatig was mishandeld; er was sprake van vele oude en nieuwe breuken.
Huisgenoot S. kwam direct in beeld als verdachte omdat uit het politiesysteem bleek dat kort daarvoor anoniem was gemeld dat dit slachtoffer dagelijks zou worden mishandeld door zijn huisgenoot.

​Getuigen

In het politieonderzoek zijn diverse getuigen gehoord waaronder een voormalige huisgenoot D. van het slachtoffer en verdachte S. .D. heeft verklaard ook door S. te zijn mishandeld in de periode dat hij in hun woning verbleef. D. is uiteindelijk gevlucht naar het buitenland. Belangrijke getuige in het onderzoek bleek de anonieme melder waarvan de identiteit bekend is geworden. Deze kende zowel verdachte als het slachtoffer en heeft in latere verklaringen bevestigd dat S. het slachtoffer bijna dagelijks mishandelde en dat hij zeer regelmatig letsel bij het slachtoffer heeft gezien. Hij heeft ook verklaard S. regelmatig te hebben gewaarschuwd te stoppen met zijn gedrag omdat het nog eens slecht zou aflopen.

​Mishandeling

S. heeft op de zitting bekend het slachtoffer B. en de andere huisgenoot D. meerdere keren te hebben mishandeld. S. heeft niet willen verklaren wat daarvoor het motief was en hoe frequent dit gebeurde. S. heeft wel bevestigd dat het slachtoffer meerdere keren naar het ziekenhuis is geweest voor behandeling van zijn breuken.
S. heeft iedere betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer op 17 augustus 2013 ontkend. Hij heeft verklaard dat hij in die nacht thuis was. Het slachtoffer kwam midden in de nacht thuis en er was niets aan hem te zien. In de ochtend ontdekte S. volgens zijn zeggen dat het slachtoffer onwel werd en heeft hij een ambulance gebeld.

Conclusies van de rechtbank

De rechtbank komt op basis van de medische rapportages tot de conclusie dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.
De rechtbank verwerpt het door de raadsman van S. ter zitting gepresenteerde alternatieve scenario dat het slachtoffer op 17 augustus 2013 buiten de deur is geweest en mogelijk door een onbekende buitenshuis is mishandeld. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk nu verdachte heeft verklaard niets aan het slachtoffer te hebben gezien toen deze s ’nachts thuiskwam terwijl het slachtoffer de ochtend er na werd aangetroffen met onder meer een snee in het voorhoofd die flink moet hebben gebloed. De rechtbank betrekt daar ook bij dat verdachte verschillend én tegenstrijdig heeft verklaard over hoe hij het slachtoffer aantrof op 17 augustus 2013. En uit uitvoerig politieonderzoek is niet gebleken dat het slachtoffer op 17 augustus 2013 nog buitenshuis is geweest. Tot slot heeft de rechtbank meegewogen dat verdachte het slachtoffer gedurende langere tijd heeft mishandeld en dat dit in de maanden voor zijn dood steeds ernstiger vormen aannam.

​Dood door geweld

De rechtbank is van oordeel dat het slachtoffer is gestorven als gevolg van heftig geweld door S. Wat er precies is gebeurd kan niet meer worden vastgesteld, nu verdachte daarover zwijgt. Om die reden komt de rechtbank tot voorwaardelijk opzet op de dood van het slachtoffer.
De rechtbank vindt ook voldoende bewijs aanwezig voor het door verdachte over een langere periode mishandelen van het slachtoffer én van de andere huisgenoot D. Verdachte wordt vrijgesproken van de hem verweten uitbuiting van het slachtoffer (mensenhandel).  Er is geen bewijs dat het geweld dat S. gebruikte was bedoeld om het slachtoffer te dwingen opdrachten voor hem uit te voeren.

​Straf

De rechtbank veroordeelt S. tot een gevangenisstaf van 12 jaren, met aftrek van voorarrest.
Allereerst is daarbij als uitgangspunt genomen de ernst van het feit en de wijze waarop het slachtoffer B. om het leven is gekomen. Als gevolg van het door verdachte gebruikte geweld heeft het slachtoffer zeer ernstig leverletsel opgelopen en is hij enkele uren later overleden. Aan hem is het meest fundamentele recht van een mens ontnomen, te weten het recht op leven. Het door S. begane misdrijf heeft groot leed bezorgd aan de  nabestaanden van het slachtoffer maar ook aan de samenleving en de rechtsorde geschokt. In de maanden voorafgaand aan zijn dood is het slachtoffer regelmatig zwaar mishandeld door verdachte en heeft hij ook een medehuisgenoot diverse keren mishandeld. Strafverzwarend vindt de rechtbank dat S. diverse keren is gewaarschuwd om te stoppen met de mishandelingen. Dit alles rechtvaardigt een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Uitspraken

Meest gelezen berichten