12 jaar gevangenisstraf voor overval met dodelijke afloop in Callantsoog

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > 12 jaar gevangenisstraf voor overval met dodelijke afloop in Callantsoog
Alkmaar, 27 oktober 2015

De rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar, heeft op 27 oktober 2015 12 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 24-jarige man uit Amsterdam. De rechtbank acht doodslag bewezen in samenloop met een overval in vereniging met de dood van het slachtoffer als gevolg.

Doodslag/Voorwaardelijk opzet

Er is geen bewijs voorhanden dat verdachte willens en wetens heeft geschoten op het slachtoffer.

De rechtbank gaat ervan uit dat het dodelijke schot een ongeluk is geweest. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte door met een geladen en gebruiksklaar vuurwapen een overval te plegen en de confrontatie aan te gaan bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat een schot gelost zou worden, met dodelijke afloop.

Anonieme getuige

Anonieme getuige

Het bewijs voor de betrokkenheid van verdachte berust in overwegende mate op drie pijlers. Een verklaring van een getuige, heimelijk opgenomen gesprekken in de woning van verdachte en diens vriendin alsmede een anonieme bedreigde getuige. Deze pijlers versterken elkaar en verlenen in onderling verband voldoende stevigheid aan de bewijsconstructie. Het bewijs is dan ook niet in beslissende mate gebaseerd op de verklaring van de anonieme getuige.

De raadsman heeft betoogd dat de verklaringen van de anonieme getuige niet gebruikt mogen worden voor het bewijs. De rechtbank deelt dit standpunt niet. Aan deze getuige is volgens een wettelijk voorgeschreven regeling de status van anonieme bedreigde getuige verleend. De rechtbank heeft deze procedure getoetst en geconcludeerd dat deze correct is verlopen, reden waarom de verklaring is toegelaten.

Strafmaat

De rechtbank komt tot dezelfde vrijheidsstraf als door de officier van justitie gevorderd. Blijkens de strafmotivering heeft de rechtbank bij het opleggen van de straf het volgende meegewogen.

De man heeft samen met twee anderen een gewapende overval gepleegd, waarbij naast werknemers ook een dochter en een negenjarig zoontje van een der eigenaren ernstig is bedreigd.

Op zoek naar buit heeft de man vervolgens het slachtoffer met een hagelgeweer door het hoofd geschoten. Daarbij is het leven van een onschuldig slachtoffer opgeofferd aan de geldzucht van de daders. Uit de ter zitting voorgedragen slachtofferverklaringen van de beide dochters blijkt de verwoestende invloed van deze daad op hun leven.

In de kop van Noord-Holland en daarbuiten heeft deze fatale overval voorts veel beroering gewekt.

De man is na 2009 eenmaal voor een licht geweldsfeit veroordeeld. Ten gunste van hem is zijn jeugdige leeftijd meegewogen, hij was 19 jaar ten tijde van het feit.

Vorderingen benadeelde partij

De rechtbank heeft vorderingen van twee dochters tot vergoeding van schade toegewezen. Daarbij gaat het onder meer om vergoeding van shockschade tot een bedrag van 15.000 euro voor de oudste dochter en een bedrag van 8.500 euro voor de jongste dochter. De oudste dochter heeft onder uitzonderlijk zware omstandigheden hulp verleend aan haar vader en de jongste dochter is direct na de overval ter plaatse gekomen en is daar met het zware hersenletsel geconfronteerd. De gevorderde vergoeding voor geleden affectieschade is niet mogelijk volgens de Nederlandse wetgeving en is dus niet toegewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten