18 maanden voor heimelijk filmen in hockeykleedkamers en bezit kinder- en dierenpornografie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > 18 maanden voor heimelijk filmen in hockeykleedkamers en bezit kinder- en dierenpornografie
Alkmaar, 17 maart 2015

De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar heeft op 17 maart 2015 aan de 46-jarige L. C. 18 maanden gevangenisstraf opgelegd waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. C. had in de kleedkamer van twee hockeyclubs in Wassenaar en Den Haag zich omkledende minderjarige meisjes gefilmd met een verborgen camera. De meisjes op de beelden waren tussen de 14 en 18 jaar. C. had dit feit bekend evenals het heimelijk filmen van zijn buurmeisjes en het bezit van kinder- en dierenpornografie.

Vrijspraak voor het vervaardigen van kinderpornografie; veroordeling voor heimelijk filmen

Centraal in deze zaak stond de vraag of sprake was van het vervaardigen van kinderpornografie. De rechtbank beschrijft in het vonnis hoe zij die vraag heeft beantwoord. Afbeeldingen van minderjarigen kunnen kinderpornografie opleveren als daarop seksuele gedragingen te zien zijn of expliciet geslachtsdelen worden getoond met géén andere bedoeling dan seksueel te prikkelen. Voorts kan de wijze waarop de afbeelding tot stand is gekomen van belang zijn voor het oordeel of het kinderpornografie is, bijvoorbeeld wanneer minderjarigen moeten poseren in een onnatuurlijke of uitdagende houding waarbij de camera gericht is op de geslachtsdelen of schaamstreek. De rechtbank heeft in deze zaak allereerst vastgesteld dat de opnames meisjes laten zien die zich omkleden en daarbij kortstondig (deels) ontkleed in beeld komen. Op géén van de beelden worden geslachtsdelen of de schaamstreek van de gefilmde meisjes specifiek getoond of is daar op ingezoomd. Gelet op de vaste positie van de camera was dat ook niet mogelijk. De beelden beperken zich tot de kleedkamer; de doucheruimte komt niet in beeld. De meisjes werden zonder het te weten gefilmd in een voor hen vertrouwde omgeving waardoor er geen sprake is van onnatuurlijk poseren. Onder die omstandigheden gaat het hier dus niet om het vervaardigen van kinderpornografie en wordt verdachte daarvan vrijgesproken. De rechtbank heeft C. wél veroordeeld voor het ruim 6 jaar heimelijk filmen in de hockeykleedkamers en het in het bezit hebben van die films terwijl hij wist dat het verboden materiaal was.

Veroordeling voor bezit kinderpornografie en dierenpornografie

C. is veroordeeld voor bezit van kinderpornografie en ook omdat hij daar - gezien de lange periode en de hoeveelheid - een gewoonte van heeft gemaakt. Het is aangetroffen op zijn computer en in de locker bij een medeverdachte. Dat hij het ook zou hebben verspreid is niet gebleken; verdachte is hiervan vrijgesproken. C. is ook veroordeeld voor bezit van een geringe hoeveelheid dierenpornografie.

Strafmotivering

De rechtbank vindt het heimelijk filmen van de minderjarige meisjes uiterst verwerpelijk. Vooral nu C. als coach bij de hockeyclubs het vertrouwen genoot van speelsters, ouders en de vereniging. Dat vertrouwen heeft hij op grove wijze beschaamd. Hij heeft geen rekening gehouden met de gevoelens van onbehagen en schaamte bij de meisjes die in die kleedkamers waren en zich zullen (blijven) afvragen of zij gefilmd zijn.

Daarnaast heeft C. over een periode van ongeveer 15 jaar een grote hoeveelheid kinderpornografie in zijn bezit gehad. Hij heeft geen enkel besef getoond dat hij daarmee een markt in stand houdt die drijft op exploitatie en seksueel misbruik van kinderen. Ook dat rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Tot slot heeft C. vanuit zijn zolderkamer heimelijk filmopnamen gemaakt van zonnende buurmeisjes waarmee hij op onaanvaardbare wijze hun privacy heeft geschonden.

Straf

De rechtbank komt tot een aanzienlijk lagere straf dan geëist door de officier van justitie. C. wordt vrijgesproken van het vervaardigen van kinderpornografie. Voor het wel bewezenverklaarde heimelijk filmen geldt een aanzienlijk lagere straf. De rechtbank heeft aansluiting gezocht bij wat in soortgelijke zaken wordt opgelegd. Verder vindt de rechtbank dat de feiten C. in mindere mate kunnen worden toegerekend. C. is niet eerder voor een soortgelijk feit veroordeeld. Ook is rekening gehouden met het feit dat C. door de strafzaak veel is kwijtgeraakt, zoals zijn werk, hobby’s en sociale contacten.
Naast de gevangenisstraf is aan C. een verplichte behandeling opgelegd bij de Waag en reclasseringstoezicht. Hij heeft een contactverbod met zijn medeverdachten en mag niet in de buurt van de hockeyclubs in zijn omgeving komen. Voorts is hem (vrijwilligers-)werk met minderjarigen verboden en moet hij met regelmaat zijn gegevensdragers laten controleren. Deze bijzondere voorwaarden zijn direct uitvoerbaar verklaard.

Medeverdachten

Medeverdachte O. is veroordeeld voor het medeplegen van het bezit van kinderpornografie en een geringe hoeveelheid dierenpornografie en heeft een straf gekregen gelijk aan zijn voorarrest met nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van ruim 4 maanden en een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast is aan hem de maximale werkstraf opgelegd van 240 uur.

Medeverdachte R. is veroordeeld voor het bezit van de heimelijke filmopnamen en bezit van een kleine hoeveelheid kinderpornografie en een aanzienlijke hoeveelheid dierenpornografie. Gelet op zijn aandeel in de zaak, zijn persoonlijke omstandigheden en zijn blanco strafblad, is hem een werkstraf opgelegd van 120 uur waarvan 60 voorwaardelijk. Verder is hem een verplichte behandeling opgelegd bij de Waag, een contactverbod met hoofdverdachte C. en een controle op zijn gegevensdragers.

Uitspraken

Meest gelezen berichten