Straffen tot acht jaar voor drugshandel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Straffen tot acht jaar voor drugshandel
Haarlem, 02 augustus 2012

De rechtbank Haarlem heeft op 2 augustus 2012 in het onderzoek Vista 21 verdachten veroordeeld. De straffen variëren van een geheel voorwaardelijke straf van drie maanden tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de hoofdverdachte De K. wegens drugshandel, witwassen, wapenbezit, betrokkenheid bij een hennepkwekerij  en deelnemen aan een criminele organisatie. Ook de echtgenote van De K. in Nederland en zijn vriendin in Litouwen worden door de rechtbank veroordeeld voor witwassen van een grote hoeveelheid geld die gevonden is in de woning en medeplichtigheid aan het kweken van hennep respectievelijk voor het witwassen van een BMW.

Eén feit betreft het voorbereiden van aankoop van cocaïne in Polen in 2009. Het verweer van de verdediging dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank stelt in het vonnis vast dat niet is gebleken van samenwerking in deze zaak tussen de Nederlandse opsporingsautoriteiten en buitenlandse autoriteiten bij de inzet van een infiltrant door de Amerikaanse DEA (Drugs Enforcement Agency). Voor nader onderzoek op dit punt is geen aanleiding, nu de verdediging alleen suggesties heeft geopperd. De suggestie van de verdediging dat sprake is van uitlokking is niet nader onderbouwd, en dat is volgens de jurisprudentie noodzakelijk om hiernaar verder onderzoek te doen.

De K. wordt van een aantal feiten vrijgesproken, onder meer het witwassen van € 179. 368,-, aangezien het niet mogelijk is de criminele herkomst van geld te verhullen (witwassen) wanneer men zelf de ‘dader’ is. Wel heeft de rechtbank bepaald dat dit bedrag verbeurd moet worden verklaard, het is immers wel afkomstig uit strafbare feiten. 

Op basis van tapgesprekken, vertrouwelijk opgenomen gesprekken, observaties en getuigenverklaringen, ook van medeverdachten, alsmede het uiteindelijk aantreffen van XTC-pillen in Litouwen, het aantreffen van amfetamine in Duitsland en het aantreffen van een hennepkwekerij in een kelder van een loods behorend bij een pand van De K. en zijn echtgenote in 2010, komt de rechtbank tot veroordelingen voor De K. voor medeplegen van voorbereidingshandelingen van de aankoop van cocaïne in Polen in 2009, de uitvoer van XTC-pillen naar Litouwen in 2004 en diverse leveringen van cocaïnebollen in januari 2010 alsmede medeplichtigheid aan de uitvoer van amfetamine naar Duitsland in 2010 en het kweken van hennep. De rechtbank oordeelt zijn verklaringen niet geloofwaardig of aannemelijk, bovendien is er sprake van versluierd taalgebruik in diverse gesprekken. Voorts wordt De K. ook veroordeeld voor het witwassen van diverse andere bedragen, onder meer van de bij zijn zoon in de kelder aangetroffen sporttas met daarin € 665.000,- en de bij zijn medeverdachte De V. aangetroffen  € 183.940,- . De K. heeft voor deze bedragen geen verifieerbare, op voorhand niet hoogst onaannemelijk verklaring kunnen geven. Tenslotte wordt De K. veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Er is, zo oordeelt de rechtbank, sprake van een duurzaam samenwerkingsverband met een zekere structuur, tussen De K. en twee anderen. Deze organisatie had als doel drugshandel en het witwassen van crimineel geld, onder meer door het investeren van crimineel geld in Suriname. Er was sprake van een grote mate van professionaliteit, De K. is daarvan de leider.

De rechtbank legt De K. een gevangenisstraf van acht jaar op. Door zijn activiteiten is de rechtsorde ondermijnd. Hij heeft amper legale inkomsten genoten, maar een zeer luxe leven geleid met behulp van grote illegale geldstromen. De rechtbank memoreert in het vonnis nog zijn grote overtuigingskracht om anderen bij zijn illegale activiteiten te betrekken. Ze zijn zeer loyaal naar hem, terwijl zij niet zozeer profiteerden van de gepleegde strafbare feiten. De rechtbank acht de kans op herhaling mede daardoor groot.

Zijn echtgenote wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, zijn zoon voor witwassen tot 9 maanden gevangenisstraf waarvan vijf voorwaardelijk, de vriendin in Litouwen voor het witwassen van de BMW tot een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 10.000,-. De twee andere leden van de criminele organisatie  (De V. en S.) worden elk tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Uitspraken

Uitspraken

Meest gelezen berichten