Benamingen ‘Fetoschool’ en ‘terroristenschool’ niet toegestaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Benamingen ‘Fetoschool’ en ‘terroristenschool’ niet toegestaan
Haarlem, 16 september 2016

De rechtbank heeft in de kortgedingprocedure van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad, waaronder basisschool De Roos valt, tegen vier moeders (gedaagden) van oud leerlingen de Stichting deels in het gelijk gesteld: het is onrechtmatig om De Roos een ‘Fetoschool’ of ‘terroristenschool’ te noemen. Op overtreding is een dwangsom van 1.000 euro per overtreding gesteld met een maximum van 10.000 euro. De overige vorderingen van de Stichting, zoals opheffing van de WhatsApp-groep van gedaagden en rectificatie van hun uitlatingen in de Telegraaf, zijn door de kortgedingrechter afgewezen.

Vrijheid van meningsuiting

Schoolkinderen met rugzak achter elkaar in een rij

Centraal in deze procedure staat het recht op vrije meningsuiting van de vier gedaagden tegenover bescherming van de goede naam van De Roos. Het recht op vrije meningsuiting mag onder bepaalde voorwaarden beperkt worden. Dat is het geval als de uitlatingen van de vier moeders onrechtmatig zouden zijn. De rechter moet daarbij de belangen van beide partijen tegen elkaar afwegen en de relevante omstandigheden betrekken.

WhatsApp-groep

Door één van de moeders is een WhatsApp-groep opgericht, om voorlichting te geven over het uitschrijven van leerlingen van De Roos. Later beheerden drie van de gedaagden de groep. De groep was besloten, maar andere ouders werden actief benaderd ook deel te nemen. In de gesprekken in de groep lijkt men gaande de rit in steeds hardere bewoordingen stelling te nemen tegen de school vanwege diens (vermeende) betrokkenheid bij de Gülenbeweging. De vierde moeder heeft ouders een brief gestuurd met de oproep lid te worden van de WhatsApp-groep, omdat ‘onze school ook onder de landverraders valt’. Er zijn contacten geweest met de gemeente Zaanstad om een lijst op te stellen van leerlingen die van school gehaald werden en elders ingeschreven moesten worden. Ook op internet en door het Turkse staatspersbureau is De Roos als ‘Gülenschool’ gekwalificeerd.

Gülenschool

De aanduiding in de WhatsApp-groep dat De Roos een school is van landverraders, terroristen en moordenaars zijn ernstige beschuldigingen die door gedaagden niet feitelijk onderbouwd zijn. Een beroep op de gebeurtenissen in Turkije op 15 juli 2016 en daarna, en op de omstandigheid dat president Erdogan Gülen als het brein achter de mislukte staatsgreep ziet, zijn daarvoor onvoldoende. Die uitlatingen zijn dus onrechtmatig en dragen bij aan schadelijke beeldvorming over De Roos. Ook de benaming ‘Fetoschool’ belastert De Roos. Dat geldt echter niet voor de term ’Gülenschool’. De Stichting heeft het standpunt van de gedaagden dat de school in het verleden Gülen-georiënteerde activiteiten heeft ontplooid, onvoldoende weerlegd. Er is eind juli 2016 een persbericht op haar site geplaatst, daarna is het van de kant van de school stil geweest. Bovendien hebben de vier moeders in een besloten WhatsApp-groep geopereerd. De rechter plaatst enige kanttekeningen bij die beslotenheid en het doel van de groep, maar betrekt in haar oordeel ook de contacten met de gemeente Zaanstad over de uitgeschreven leerlingen en het gegeven dat De Roos van buitenaf als ‘Gülenschool’ is gekwalificeerd. Er is in de WhatsApp-groep wel druk op ouders uitgeoefend, maar deze was niet intimiderend en ontoelaatbaar. De groep was immers voor gelijkgestemden opgericht. Verwijdering van de berichten vindt de rechter niet zinvol, eerder gestuurde berichten blijven toch zichtbaar. Ook de opheffing van de WhatsApp-groep vindt de rechter te ingrijpend in het licht van de geconstateerde onrechtmatige uitlatingen.

Facebook

De stichting heeft gevraagd om opheffing van een Facebookpagina. Geen van de gedaagden is oprichter van die pagina. Posts op die pagina noemen niet de naam van de Stichting of De Roos. Ook die vorderingen worden afgewezen, evenals de gevraagde rectificatie. Die staat niet in verhouding tot de gedane uitlatingen, de groep was relatief besloten en het beoogde doel, rust rond de school, wordt daarmee niet bereikt. Voor rehabilitatie kan de Stichting het vonnis gebruiken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten