Beroep klokkenluider ongegrond

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Beroep klokkenluider ongegrond
Alkmaar, 24 november 2015

De rechtbank Noord-Holland heeft op 24 november 2015 het beroep van ‘klokkenluider’ Bos ongegrond verklaard.

De staatssecretaris van Financiën heeft Bos in december 2014 bericht dat aan hem geen tipgeldvergoeding wordt toegekend voor de informatie die hij over de bouwfraude heeft geleverd. Tegen die beslissing heeft hij beroep ingesteld. Hij heeft zich in de procedure beroepen op de Resolutie, de eigen beleidsregel van de staatssecretaris van Financiën, waarin tipgeldvergoedingen voor informatie aan de overheid in verband met de heffing en inning van belastingen zijn geregeld.
 
De rechtbank oordeelt dat de beslissing om Bos geen tipgeldvergoeding toe te kennen geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is. De Resolutie waarop hij zich beriep, is slechts een interne richtlijn en vormt geen publiekrechtelijke wettelijke grondslag voor zo’n verzoek. De brief met de weigering heeft ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg en is dan ook geen publiekrechtelijke rechtshandeling. En dus kan daartegen ook geen bezwaar en beroep bij de bestuursrechter ingesteld worden. Daarom is het beroep ongegrond.

Uitspraken

Meest gelezen berichten