Laden...

GS mocht vergunning verlenen voor mountainbikeroute in Schoorlse Duinen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > GS mocht vergunning verlenen voor mountainbikeroute in Schoorlse Duinen
Haarlem, 11 september 2018

De rechtbank Noord-Holland heeft het beroep van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (Stichting Natuurbelang) tegen de verlening van de vergunning voor de aanleg van een mountainbikeroute in het Natura 2000-gebied ‘Schoorlse Duinen’ ongegrond verklaard.

Afwegingen verleende vergunning

In 2016 had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de vergunning vernietigd die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hadden verleend aan Staatsbosbeheer voor de aanleg van de mountainbikeroute (ECLI:NL:RVS:2016:864). Daarna heeft in opdracht van Staatbosbeheer een ecologisch onderzoek plaatsgevonden waarbij een zogenoemde passende beoordeling is gemaakt. Daarbij is onderzocht of de doelstellingen voor instandhouding van het Natura 2000-gebied door de mountainbikeroute in gevaar worden gebracht. Op basis van het onderzoek hebben GS opnieuw een vergunning verleend met toepassing van de inmiddels in werking getreden Wet natuurbescherming voor de aanleg van de mountainbikeroute. Stichting Natuurbelang heeft daartegen beroep ingesteld. Volgens Stichting Natuurbelang hebben GS onvoldoende rekening gehouden met de feitelijke breedte van de mountainbikeroute en de gevolgen die dit heeft voor de flora en fauna in het gebied. Ook hebben GS zich volgens Stichting Natuurbelang gebaseerd op verouderde gegevens over de aanwezige vegetatie, is onduidelijk hoe een deel van de route (Zuidlus) precies loopt en zijn GS er ten onrechte van uitgegaan dat de Zuidlus al een bestaande route is waarvoor geen vergunning meer hoeft te worden verleend.

Argumenten stichting niet aannemelijk

De rechtbank heeft geoordeeld dat op de kaart bij de vergunning nauwkeurig genoeg is aangegeven waar de Midden- en Noordlus van de route lopen en zijn voldoende maatregelen voorgeschreven die er voor zorgen dat de breedte van de route 80 cm blijft. Dat de vegetatieopnamen van het gebied waar GS van zijn uitgegaan, onvolledig waren over van belang zijnde (‘kwalificerende’) habitattypen, heeft de Stichting Natuurbelang volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat duidelijk is geworden hoe de Zuidlus van de route loopt en dat dit gelijk is aan de al bestaande route. De Zuidlus is inmiddels in een beheerplan opgenomen. In het beheerplan is al beoordeeld dat dit deel van de route geen significante gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In deze procedure kan dat volgens de rechtbank niet opnieuw worden beoordeeld.

Gevolg

Het gevolg van de uitspraak is dat Staatsbosbeheer de vergunning voor de aanleg van de mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen mag blijven gebruiken. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraken