GS moet afwijzing informatieverzoek van RTVNH beter onderbouwen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > GS moet afwijzing informatieverzoek van RTVNH beter onderbouwen
Haarlem, 11 augustus 2016

Twee verslaggevers van RTVNH hebben de Provincie Noord-Holland gevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) documenten openbaar te maken over het project Hoogwaardig openbaar vervoer in ’t Gooi en dan met name over het tracé dat door Hilversum loopt. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland heeft een groot aantal documenten openbaar gemaakt, maar van een deel heeft het openbaarmaking geweigerd.

Persoonlijke beleidsopvattingen

Stapel papier, ingezoomd

Een deel van de documenten waarvan openbaarmaking is geweigerd, betreft adviezen die aan GS zijn voorgelegd. De rechtbank deelt het standpunt van GS dat deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren bevatten die bestemd zijn voor intern beraad. Volgens de Wob is dit een reden om openbaarmaking te weigeren. De rechtbank constateert echter ook dat de inhoud van de adviezen voor een deel overeenkomt met besluiten van GS die wel openbaar zijn gemaakt. In dat geval komt aan de adviezen de status van persoonlijke beleidsopvatting te ontvallen. GS heeft echter niet beoordeeld in hoeverre de adviezen die niet openbaar zijn gemaakt, passages bevatten die overeenkomen met de wel openbaar gemaakte besluiten van GS. Volgens de rechtbank moet GS deze beoordeling alsnog maken. 

Andere documenten zijn het verslag van een stuurgroep en een gebundeld ambtelijk commentaar op een provinciaal plan. De rechtbank heeft geoordeeld dat GS openbaarmaking van deze documenten terecht heeft geweigerd omdat het persoonlijke beleidsopvattingen bevat of daarmee sterk verweven feitelijke informatie.

Verslagen overleg Venetapark

Van verslagen van overleg met bedrijven op het Venetapark heeft GS volgens de rechtbank ook de openbaarmaking kunnen weigeren. De rechtbank volgt het standpunt van GS dat openbaarmaking de voortgang van het overleg zou kunnen belemmeren en dat dit tot vertraging van het project zou kunnen leiden.

Tussenuitspraak

De rechtbank heeft een tussenuitspraak gedaan waarbij GS in de gelegenheid wordt gesteld in het licht van de uitspraak te beoordelen of en in hoeverre openbaarmaking van de adviezen geweigerd blijft en daarover een nadere beslissing te nemen.

Na de reactie van GS gaat de beroepsprocedure verder. Pas dan doet de rechtbank een einduitspraak. Tegen de tussenuitspraak staat op dit moment geen hoger beroep open. Dat kan pas nadat de rechtbank een einduitspraak heeft gedaan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten