Gevolgen Meerjarenplan voor de rechtbank Noord-Holland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Gevolgen Meerjarenplan voor de rechtbank Noord-Holland
Haarlem, 31 augustus 2015

Op 31 augustus heeft het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Holland de gevolgen van het Meerjarenplan van de Rechtspraak (MJP aan de medewerkers bekendgemaakt. In het MJP (pdf, 1,2 MB) staan de keuzes die de presidenten samen met de Raad voor de rechtspraak hebben gemaakt om de uitdagingen, waar de Rechtspraak de komende jaren voor staat, te realiseren. Het gaat hier om een voorgenomen besluit. Dat houdt in dat dit voorgenomen besluit wordt besproken met de lokale politieke bestuurders. Op 8 september wordt een definitief besluit genomen.

Gevolgen voor rechtbank Noord-Holland

De Rechtspraak moet tegelijkertijd moderniseren (digitaliseren), investeren in kwaliteit, de werkdruk verlagen en heeft te maken met forse bezuinigingen die oplopen tot een bedrag van bijna 90 miljoen. Voor de rechtbank Noord-Holland betekent dat een bedrag van ruim 8 miljoen.
 
Om onze ambities financieel te kunnen waarmaken zijn er besluiten genomen met de volgende consequenties voor de rechtbank Noord-Holland:
1. Alle kantoren zitten rond 2020 in Haarlem;
2. Het zaakspakket in Alkmaar wordt iets kleiner. De zaken die op zitting in Alkmaar gedaan/behandeld worden zijn kantonzaken, enkelvoudige en veelvoorkomende familie-, straf- en bestuursrechtzaken;
3. In Zaandam blijven de zaken (kantonzaken) ongewijzigd.
Alle zaken waarbij iemand vast (gedetineerd) zit worden vanaf dat moment uitsluitend in Haarlem of op Schiphol behandeld. 

​Toelichting

In het Meerjarenplan staat dat investeren in de kwaliteit van het rechterlijk werk en in de modernisering van de Rechtspraak voorop staat. Dat betekent dat bezuiniging alleen gehaald kunnen worden door te besparen op gebouwen, op kantoorruimte. Voor de medewerkers van Alkmaar en Zaandam betekent dit dat zij een werkplek in Haarlem krijgen en dat alle medewerkers met minder werkruimte toe moeten. Door het nemen van deze beslissingen blijft de rechtbank in de toekomst financieel gezond en in staat om kwalitatief hoogwaardige rechtspraak te kunnen blijven leveren. Door deze maatregelen blijft ook gewaarborgd dat een groot deel van de zaken op de locaties Alkmaar en Zaandam behandeld kunnen worden.

President rechtbank Noord-Holland dient ontslag in

De president van de rechtbank Noord-Holland, Evert van der Molen, heeft als gevolg van het MJP zijn ontslag als president ingediend. Hij kan zich niet vinden in het besluit van de Rechtspraak om in Alkmaar en zes andere locaties in het land de kantoorlocatie af te bouwen en een beperkter zakenpakket daar op zitting te behandelen. Zijn functie wordt waargenomen door Ingrid Corbeij, rechterlijk bestuurslid van de rechtbank. Zie ook het bericht van de Raad voor de rechtspraak.

Informatie

Met vragen over Evert van der Molen kunnen journalisten terecht bij de Raad voor de rechtspraak. Met vragen over het MJP met betrekking tot de rechtbank Noord-Holland, kunnen journalisten terecht bij de afdeling communicatie van deze rechtbank, telefoonnummer 023 888 4020.

Uitspraken

Meest gelezen berichten