Invoering Savannah kat zonder vereiste vergunning strafbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Invoering Savannah kat zonder vereiste vergunning strafbaar
Haarlem, 20 juli 2011

De rechtbank Haarlem acht het bewezen dat verdachte een beschermde uitheemse diersoort, te weten een directe afstammeling van een Savannah kat, gekocht en vanuit de Verenigde Staten in Nederland ingevoerd heeft zonder de daarvoor vereiste vergunning. Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een overtreding van de Flora- en faunawet, welke wet de natuurlijke populaties van diersoorten moet beschermen. De rechtbank ziet echter aanleiding om in deze zaak verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van een straf, mede omdat het feit geruime tijd geleden is begaan. De invoer van de kat vond plaats op 17 januari 2008, terwijl verdachte pas in mei 2011 is gedagvaard. Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte niet willens en wetens een strafbaar feit heeft willen begaan en dat hij - net als medeverdachte - in zeker opzicht door Life Style Pets een rad voor ogen is gedraaid. Ook is verdachte niet eerder veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit en is de kat inmiddels overleden.

Onderzoek naar herkomst en afstamming

De rechtbank is van mening dat de verdachte te lichtvaardig heeft vertrouwd op de uiterst summiere verkoopinformatie die hem door Life Style Pets en medeverdachte is verstrekt. Het ging hier immers om de invoer van een bijzondere kat, waar al voorafgaand aan de invoer van de kat, volop aandacht in de media was besteed. Verdachte heeft zelf ter terechtzitting verklaard dat zijn interesse voor de kat was gewekt naar aanleiding van een item over deze kat in RTL Boulevard. Verdachte had de plicht de herkomst en de afstamming van de kat zorgvuldig (nader) onderzoek te doen en zich ervan te vergewissen of voor de invoer van de kat ook een vergunning was vereist. Had verdachte dit gedaan dan had hij te horen gekregen dat voor de invoer van deze kat wel degelijk een CITES-vergunning was vereist. 

​Medeverdachte

Medeverdachte heeft als tussenpersoon/vertegenwoordigster opgetreden voor het bedrijf Life Style Pets en in die hoedanigheid een zogeheten Savannah kat, te weten een bedreigde uitheemse diersoort, vanuit de Verenigde Staten van Amerika in Nederland ingevoerd. De rechtbank is van oordeel dat medeverdachte met betrekking tot de rechtmatigheid van de invoer van de kat lichtvaardig heeft vertrouwd op de uiterst summiere informatie van Life Style Pets. Omdat het hier ging om de invoer van een zeer bijzondere kat, rustte op medeverdachte een zware onderzoeksplicht. Had medeverdachte zorgvuldig onderzoek gedaan naar de herkomst en de afstamming van de kat – een eis die men mag stellen aan iemand die zich beroepshalve bezighoudt met de invoer van exotische katten – dan had zij geweten dat voor de invoer van deze kat wel degelijk een CITES-vergunning was vereist.

De rechtbank ziet echter aanleiding om in deze zaak verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van een straf omdat de rol van verdachte bij de invoer beperkt is gebleven. Het ging immers niet om een door haar verkochte of gekochte kat. Voorts is ook medeverdachte niet eerder veroordeeld voor een dergelijk strafbaar feit. Gelet op al deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van straf – al dan niet in voorwaardelijke vorm – geen strafrechtelijk doel meer dient.

Uitspraken

Meest gelezen berichten