Jeugddetentie en behandeling voor 19-jarige brandstichter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Jeugddetentie en behandeling voor 19-jarige brandstichter
Alkmaar, 16 juni 2017

De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar heeft op 16 juni 2017 aan de 19-jarige L. twaalf maanden jeugddetentie opgelegd waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet hij zich verplicht laten behandelen bij De Waag en staat hij twee jaar onder toezicht van de jeugdreclassering.

Brandstichting in zorginstelling De Schar in Schagen

L. heeft bekend op 30 november en 4 december 2016 brand te hebben gesticht in een woonunit van de zorginstelling waar hij verbleef. Hierdoor is een levensgevaarlijke situatie ontstaan voor de jongeren die zich, al dan niet slapend, in deze gebouwen bevonden. Meerdere bewoners zijn als gevolg van de rookontwikkeling met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis beland. Er mag van geluk worden gesproken dat de gevolgen niet ernstiger zijn geweest. De branden hebben grote impact gehad op de bewoners van De Schar. Met name omdat hier jongeren wonen met verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen waardoor zij extra kwetsbaar zijn.

Vrijspraak voor in brand steken kippenhok

L. heeft weliswaar bekend op 23 oktober 2016 op het terrein een kippenhok in brand te hebben gestoken maar dat heeft geen gevaar voor de omliggende gebouwen of andere goederen veroorzaakt en is geen strafbare brandstichting in de zin van de wet.

Geen bewijs voor betrokkenheid van een ander

L. heeft verklaard dat hij de branden heeft gesticht op aandringen van een medebewoonster. Hoewel er aanwijzingen zijn dat brandstichting minstens onderwerp van gesprek is geweest tussen hen, vindt de rechtbank echter onvoldoende bewijs aanwezig voor haar (strafbare) betrokkenheid bij de brandstichting. De rechtbank gaat er vanuit dat L. de branden alleen heeft gesticht.

Berechting volgens het strafrecht voor minderjarigen

De 19-jarige L. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater die beiden tot het advies zijn gekomen het jeugdstrafrecht toe te passen vanwege zijn verstandelijke beperking, maar ook omdat hij meer gebaat is bij een pedagogische benadering. De rechtbank heeft dit advies overgenomen en jeugdstrafrecht toegepast.

Strafmotivering

De rechtbank heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met de ernst van het feit, dat L. een blanco strafblad heeft, dat hij door de deskundigen als verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd en dat intensieve en verplichte behandeling en begeleiding noodzakelijk is om de kans op herhaling te verkleinen. L. is zelf ook een kwetsbare en beïnvloedbare jongen. Na afloop van de jeugddetentie zal hij verplicht worden opgenomen in een beschermde woonvorm.

Uitspraken

Meest gelezen berichten