Loterijverlies.nl BV e.a. geen belanghebbenden vanwege de Bijzondere Trekking op 27 mei 2017

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Loterijverlies.nl BV e.a. geen belanghebbenden vanwege de Bijzondere Trekking op 27 mei 2017
Alkmaar, 11 mei 2017

In 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staatsloterij van 2000 tot en met 2007 misleidende mededelingen heeft gedaan over de prijzen, de winkansen en het aantal gewonnen prijzen. Voor de Koninginnedagloting van 2008 is dat het geval voor de hoogte van de prijzen. De Staatsloterij heeft vervolgens een akkoord bereikt over een collectieve oplossing. Dat akkoord hield enerzijds in dat er een Bijzondere Trekking op 27 mei 2017 zou plaatsvinden waaraan alleen mensen mochten deelnemen die ook aan de lotingen van 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagloting van 2008 hadden deelgenomen. Anderzijds hield dat in dat de deelnemers aan deze Bijzondere Trekking definitief afzagen van alle vorderingen en procedures naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad (finale kwijting).

Bij Besluit van 23 februari 2017 heeft de Kansspelautoriteit aan de Staatsloterij ontheffing verleend voor die Bijzondere Trekking. Tegen dit Besluit heeft Loterijverlies.nl BV bezwaar gemaakt en aan de bestuursrechter gevraagd bij voorlopige voorziening het Besluit te schorsen zodat de Bijzondere Trekking niet zal plaatsvinden. Bij Loterijverlies.nl BV hebben zich deelnemers aangemeld die gedupeerd zijn geweest door de vorige trekkingen in de jaren 2000 tot en met Koninginnedag 2008.

Geen inhoudelijk oordeel

Voordat de bestuursrechter aan een inhoudelijk oordeel toe kan komen, dient eerst de vraag beantwoord te worden of Loterijverlies.nl BV e.a. belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn. Dat is in deze zaak niet het geval: het Besluit is niet tot de deelnemers of Loterijverliesn.nl BV gericht maar tot de Staatsloterij. De belangen van de deelnemers worden niet rechtstreeks door het Besluit geraakt, pas wanneer zij deelnemen aan de Bijzondere Trekking. Daardoor kan ook Loterijverlies.nl BV dat de deelnemers vertegenwoordigt, geen belanghebbende zijn. Ook de commerciële belangen die Loterijverlies.nl BV stelt te hebben, vormen geen belang dat rechtstreeks door het Besluit wordt geraakt. Alleen bij deelname aan de Bijzondere Trekking met de daaraan verbonden finale kwijting zou dat het geval kunnen zijn. Dat alles maakt dat Loterijverlies.nl BV e.a. niet ontvankelijk zijn en er geen inhoudelijk oordeel gegeven kan worden

Uitspraken

Meest gelezen berichten