Ontheffing Provincie Noord-Holland voor doden van ganzen niet geschorst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Ontheffing Provincie Noord-Holland voor doden van ganzen niet geschorst
Haarlem, 29 juni 2017

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek van de Stichting Flora- en Faunabescherming (Faunabescherming) afgewezen om een ontheffing voor het doden van ganzen te schorsen.

Middelen

Ter bestrijding van schade aan gewassen heeft de Provincie Noord-Holland (provincie) een ontheffing verleend voor het vangen en doden van ganzen met koolstofdioxide (CO2) in de ruiperiode. Faunabescherming heeft aangevoerd dat voor het verlenen van deze ontheffing onvoldoende wettelijke grondslag bestaat

CO2

De rechter vindt dat het gebruik van een vergassingsinstallatie en een container vallen onder de wettelijke toegestane middelen en installaties. Het gebruik van netten en een fuik om de ganzen bijeen te drijven is volgens de rechter onderdeel van de wettelijk voorgeschreven methode voor het vangen van de dieren. Dat geldt ook voor de inzet van een vaartuig, omdat dit wordt ingezet om de ganzen bijeen te drijven en niet om ze te achtervolgen of op te jagen.

Faunabescherming heeft verder aangevoerd dat wettelijke beperkingen op het gebruik van CO2 niet in acht zijn genomen bij de verlening van de ontheffing. Faunabescherming vindt dat dit middel niet langer dan acht weken mag worden gebruikt en niet in natuur- en foerageergebieden.

Dat het gebruik van CO2 uitsluitend is toegestaan ter voorkoming van vraatschade in landbouwgebieden, betekent volgens de rechter niet dat dit middel niet ook buiten deze gebieden mag worden ingezet om vraatschade te voorkomen.

Verder verschillen de ruiperiodes voor de verschillende soorten ganzen. Door de ontheffing te verlenen voor de periode van 1 mei tot 1 augustus wordt daarmee rekening gehouden zonder in strijd te komen met de wettelijke beperkingen aan het gebruik van CO2.

Toezicht

Als de toepassingsvoorwaarden voor het gebruik van CO2 in de praktijk niet worden nageleefd, zal de provincie daar handhavend tegen moeten optreden. De rechter vindt het van belang dat daar ook daadwerkelijk toezicht op wordt gehouden.

Periode

Faunabescherming heeft tegen de ontheffing bezwaar gemaakt bij de provincie. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De ontheffing mag ondertussen worden gebruikt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten