Ontneming van bijna 18 miljoen euro

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Ontneming van bijna 18 miljoen euro
Schiphol, 05 juli 2016

De rechtbank heeft beslist dat Willem Holleeder aan de Staat 17.952.921,75 euro, bijna 18 miljoen euro, moet betalen vanwege het voordeel dat hij uit diverse afpersingen heeft behaald.

Bankbiljetten van 50 euro

De rechtbank borduurt voort op het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 3 juli 2009, waarbij Holleeder tot 9 jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor onder meer drie afpersingen. Deze uitspraak is sinds 12 oktober 2010 onherroepelijk. De rechtbank berekent in haar beslissing aan de hand van de ontnemingsrapportage per afpersing hoe groot het voordeel voor Holleeder is geweest. Het van vastgoedondernemer Endstra afgeperste geld vormt het grootste gedeelte van het behaalde voordeel, iets meer dan 17 miljoen euro.

Afpersing

De rechtbank volgt de raadsman van Holleeder niet in zijn standpunt dat de bedragen die van Endstra zijn afgeperst en die aan vastgoedhandelaar P. zijn overgemaakt, niet mee mogen tellen als voordeel voor Holleeder, nu Holleeder er niet over zou hebben kunnen beschikken. Holleeder heeft immers, aldus de rechtbank, daadwerkelijk voordeel behaald. Hij heeft Endstra niet samen met een ander afgeperst, maar alleen. Zo blijkt uit zijn veroordeling door het Hof. Hij bepaalde hoeveel, binnen welke termijn en op welke wijze er betaald moest worden. In feite beheerde P. het geld als een soort bank voor Holleeder. Holleeder kon over dit geld beschikken, hij is ook, samen met P., veroordeeld voor het witwassen van deze gelden.

Geen ongeoorloofde dubbele ontneming

Er is geen sprake van een ongeoorloofde dubbele ontneming. Weliswaar is ook P. op 19 maart 2013 veroordeeld (nog niet onherroepelijk) tot onder meer betaling aan de Staat van een zelfde bedrag, maar dat is vanwege het voordeel dat hij heeft behaald uit het witwassen van dat geld. Bij Holleeder gaat het om voordeel dat door afpersingen is verkregen.

Kleinere bedragen

Verder betreft het nog een paar wat kleinere bedragen die van Endstra zijn afgeperst en via tussenpersonen bij Holleeder zijn terecht gekomen. Tenslotte gaat het nog om voordeel dat Holleeder heeft gekregen uit het afpersen samen met anderen van Kees Houtman respectievelijk Rolf F. In totaal is Houtman 1 miljoen euro daadwerkelijk afgeperst. De rechtbank acht, gelet op getuigenverklaringen, aannemelijk dat dit bedrag tussen de afpersers zo is verdeeld dat Holleeder 500.000 euro heeft gekregen.

In totaal is het voordeel dat Holleeder uit al deze afpersingen heeft behaald een bedrag van bijna 18 miljoen euro.

Overschrijding redelijke termijn

De rechtbank heeft beslist dat het bedrag dat Holleeder daadwerkelijk aan de Staat moet terugbetalen, 5.000 euro lager uitvalt, omdat er sinds de eerdere uitspraak van de rechtbank van juli 2012 inmiddels 4 jaar zijn verstreken en de redelijke termijn daarmee ruimschoots overschreden is. De officier van justitie wilde dat de rechtbank geen consequentie zou verbinden aan de vaststelling dat de redelijke termijn was overschreden, maar de rechtbank heeft op dit punt dus anders beslist. Bij de eerdere uitspraak was dat overigens geen reden het bedrag te matigen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten