Openbaarmaking stukken Faber afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Openbaarmaking stukken Faber afgewezen
Haarlem, 15 december 2011

Eiser heeft verzocht om inzage op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in alle bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorhanden zijnde informatie over Klaas Carel Faber over de periode van 1945 tot heden. De Minister heeft dit verzoek afgewezen.

De rechtbank heeft in een tussenuitspraak geoordeeld dat openbaarmaking van een deel van de documenten achterwege mag blijven. Het gaat hierbij om correspondentie met de Duitse autoriteiten en stukken die zijn opgesteld voor intern beraad.
Eén document, inhoudende e-mail verkeer met het Nationaal Archief over het dossier Faber, heeft de Minister ten onrechte niet openbaar gemaakt.
Met betrekking tot een aantal andere documenten (het rapport van de Commissie van advies in gratiezaken van politieke delinquenten, uitspraken van Duitse rechtbanken en het Europees arrestatiebevel) dient de Minister de motivering van de weigering deze documenten openbaar te maken te verbeteren.
Verder heeft de Minister ten onrechte niet beslist over de openbaarmaking van verschillende documenten waar het verzoek van eiser wel betrekking op heeft. De Minister wordt in de gelegenheid gesteld alsnog te beslissen over de openbaarmaking van deze documenten. Daartoe behoren onder meer documenten over Faber die zich bij arrondissementsparketten bevinden.
De Minister hoeft geen documenten over Faber op te vragen bij het Nationaal Archief, omdat de Minister niet bevoegd is te beslissen over de verstrekking van documenten die zich in dat archief bevinden.

Nadat de Minister de gebreken in de besluitvorming heeft hersteld, zal de procedure worden voortgezet.

Uitspraken

Meest gelezen berichten