Overlast veroorzakende patiënt moet zijn huurwoning verlaten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Overlast veroorzakende patiënt moet zijn huurwoning verlaten
Alkmaar, 05 december 2016

Een psychiatrische patiënt die als huurder ernstige overlast veroorzaakte voor zijn medebewoners moet binnen twee weken zijn woning ontruimen en verlaten en zijn sleutels aan de Woningstichting Den Helder afgeven.

De huurder is een psychiatrisch patiënt die onder behandeling staat bij de GGZ. De overlast betrof met name harde muziek, geschreeuw, gegil, gestamp, slaan met deuren, ’s nachts en overdag. Ook werd de tuin verwaarloosd en vermoedelijk was er sprake van illegale bewoning en drugsgebruik met als gevolg af- en aanloop van junks. De sociaal wijkmeester heeft de huurder regelmatig bezocht in verband met overlastmeldingen en er zijn vele sommatiebrieven door Woningstichting Den Helder geschreven. Daarnaast is de politie tientallen malen aan de deur geweest vanwege de veroorzaakte overlast.

Ontbinding huurovereenkomst

De Woningstichting vroeg de rechter de huurovereenkomst te ontbinden en beriep zich op de huurregeling die tussen partijen van toepassing is. Hierin staat dat een huurder zich als een goed huurder dient te gedragen. De huurder is door zijn gedrag zodanig tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst dat ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde onvermijdelijk zijn geworden. De bewindvoerder voert namens de huurder aan dat de overlast bewezen moet worden. Temeer omdat de klachten vaak van dezelfde personen afkomstig zijn. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de psychiatrische aandoening waar de huurder aan lijdt.

Beslissing rechtbank

De kantonrechter is van oordeel dat de Woningstichting Den Helder concreet en gedetailleerd heeft  omschreven waar de overlast uit bestaat. Dit is onderbouwd door het overleggen van een klachtendossier, klachtenformulieren van omwonenden en een sfeerrapportage van de politie en sommatiebrieven. Op de zitting heeft Woningstichting Den Helder onderbouwd dat de overlast nog steeds voortduurt en dat het niet alleen om oudere klachten gaat. De kantonrechter vindt dat de belangen van de huurder zwaarwegend zijn, maar dat de belangen van omwonenden op een rustig en ongestoord woongenot zwaarder te wegen. De kantonrechter laat daarbij zwaar meewegen dat er geregeld sprake is van overlast in de avond en nacht en dat het gedrag van de huurder voor veel onrust zorgt, ook bij kinderen in de buurt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten