Rechtbank Noord-Holland zoekt een belastingrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Rechtbank Noord-Holland zoekt een belastingrechter
Haarlem, 20 januari 2015

De rechtbank Noord-Holland heeft met ingang van 1 juli een opleidingsplaats beschikbaar voor een jurist met ruime juridisch werkervaring, die binnen afzienbare tijd een opleiding tot rechter wil afronden.

De rechtbank

De rechtbank Noord-Holland verzorgt de rechtspraak in de provincie Noord-Holland buiten de regio Amsterdam. Zij heeft vestigingen in Haarlem, Alkmaar en Zaandam. Er werken circa 780 mensen. De rechtbank wil de kwaliteit van rechtspraak combineren met verbeterde dienstverlening en behoud van de toegankelijkheid van rechtspraak. Externe oriëntatie is hierbij het sleutelwoord. De rechtbank is zich bewust van haar positie in de samenleving en de relatie tot de ketenpartners. Onze medewerkers handelen steeds vanuit een open cultuur, flexibel, betrokken, actief en leergierig. Het delen van kennis en inzichten staat centraal. 

Het team Belastingrecht

Binnen de rechtbank Noord-Holland bestaat de sectie Bestuursrecht uit de teams Belastingrecht en Bestuursrecht algemeen/Vreemdelingenkamer. Het team Belastingrecht is gehuisvest in Haarlem en houdt zich bezig met de lokale heffingszaken van lagere overheden in Noord-Holland (buiten de regio Amsterdam) en de rijksbelastingzaken in Noord-Holland (inclusief de regio Amsterdam). 
De meeste zaken die het team behandelt hebben betrekking op de vraag hoeveel belasting of premie iemand moet betalen aan het rijk, aan een gemeente of een waterschap. Soms gaat het ook om hoeveel geld iemand krijgt, zoals bij toeslagen. Alle vereisen een hoge mate van deskundigheid en meer of minder specialistische kennis. Binnen het team is op dit moment behoefte aan een rechter met ruime ervaring op het terrein van directe belastingen, vooral vennootschapsbelasting. Deze rechter zal niet alleen dergelijke zaken gaan behandelen maar als fiscalist meedraaien in andere zaken die in het team aan de orde komen. Zijn er zaken die specialistische kennis van de directe belastingen vereisen, dan worden die gedaan door een rechter die over die kennis beschikt. Dit kan zowel alleensprekend zijn (enkelvoudig) als samen met collega’s (meervoudig).

We zijn op zoek naar iemand die over een gedegen kennis van de vennootschapsbelasting beschikt en hier ruime werkervaring in heeft opgedaan.

Opleiding

De opleiding leidt, na gebleken geschiktheid, tot een voordracht voor benoeming tot rechter. In de functie van rechter in opleiding (RIO) volgt u een op de persoon toegesneden opleiding. Deze duurt minimaal 15 maanden. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken gemaakt over de aard, inhoud en duur van de opleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden verwijzen we u naar Werken bij / Rechter worden.
 
De voorselectie wordt verricht door de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Na gebleken geschiktheid zal de selectiecommissie van de rechtbank u uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
 
In de weken 9 en 10 vinden de voorgesprekken plaats, in week 13 de eindgesprekken. De gesprekken bij de rechtbank Noord-Holland vinden plaats in de weken 14 t/m 17.
 
Voor inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met het secretariaat van de LSR, via 088 3611 025 of lsr@rechtspraak.nl.
 
Voor functie-inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de rechtbank Noord-Holland, de heer Martin Onderwater, teamvoorzitter Belastingrecht, 023 888 3784.
 
U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 30 januari 2015 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Uitspraken

Meest gelezen berichten