Rechtbank legt opnieuw tbs op

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Rechtbank legt opnieuw tbs op
Alkmaar, 03 november 2016

Op 3 november 2016 heeft de rechtbank Noord-Holland de 32-jarige K. opnieuw tot tbs veroordeeld. Op 1 september 2015 heeft K. zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag in een supermarkt aan het Wormerplein in Purmerend. In die supermarkt heeft hij stekende bewegingen gemaakt met een mes in de richting van een willekeurige klant. Door een steek in het gezicht heeft het slachtoffer een blijvend litteken overgehouden.

Vrouwe Justitia op het dak van gerechtsgebouw

K., die in 2012 eerder was veroordeeld tot tbs door de rechtbank Midden-Nederland wegens poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling, was op 1 september 2015 op familiebezoek onder begeleiding van twee personen van de Forensische Psychiatrische Kliniek Inforsa te Amsterdam. Hij wist het huis van zijn familie ongezien te verlaten, waarna hij naar de supermarkt is gegaan.

De officier van justitie heeft tijdens de zitting van 20 oktober 2016 tbs gevorderd en daarnaast een gevangenisstraf van twee jaar. De advocaat heeft bepleit geen gevangenisstraf en niet opnieuw tbs op te leggen omdat K. immers al tbs heeft.

Motivering van de straf

Bij de beslissing van de rechtbank om K. opnieuw tot tbs te veroordelen en daarnaast géén gevangenisstraf op te leggen, heeft de rechtbank vooral gelet op de navolgende onderwerpen. Allereerst het feit dat K. tijdens een verlof opnieuw een ernstig misdrijf heeft gepleegd, wat begrijpelijk de nodige verontwaardiging en vragen bij het slachtoffer en binnen de maatschappij heeft opgeroepen en nog steeds oproept. Voorts dat het slachtoffer door zijn handelen een ontsierend litteken en zeer ernstig psychisch leed heeft opgelopen voor de rest van haar leven. De maatschappij moet langdurig worden beschermd tegen K. De deskundigen achten K. sterk verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij lijdt aan schizofrenie, weinig ziektebesef heeft en geen inzicht in zijn handelen; zij vinden de kans op herhaling groot. De behandeling binnen de tbs dient volgens de deskundigen te worden voortgezet.

Geen gevangenisstraf naast de tbs

Het ondergaan van een gevangenisstraf zou deze – naar het zich laat aanzien – zeer langdurige tbs-behandeling onnodig onderbreken en heeft ook geen toegevoegde waarde. De eerder opgelegde tbs is op 8 september 2016 door de rechtbank Midden-Nederland met 2 jaar verlengd omdat uit eerdere adviezen bleek dat er weinig is veranderd in de psychiatrische problematiek van K. en zijn ziekte-inzicht. Samengevat, vindt de rechtbank het opnieuw leggen van tbs met het oog op de bescherming van de maatschappij de meest doelmatige bestraffing. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat een gevangenis onvoldoende mogelijkheden heeft om iemand met de ernstige problematiek van K. te behandelen, terwijl dat juist noodzakelijk is met het oog op bescherming van de maatschappij.

Het opnieuw opleggen van tbs

De rechtbank legt deze tbs opnieuw op, omdat zij vindt dat de behandeling vanaf het nulpunt moet worden herstart, waarbij ook rekening wordt gehouden met de onderhavige poging tot doodslag op 1 september 2015 in Purmerend. Als tegen de uitspraak van de rechtbank geen hoger beroep wordt ingesteld, betekent dit volgens de wet dat de eerder opgelegde tbs vervalt en dat de nieuwe tbs zal starten.

Schadevergoeding

De vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer, waaronder smartengeld, heeft de rechtbank toegewezen tot een bedrag van bijna 14.000 euro.

Uitspraken

Meest gelezen berichten