Rechtbank schorst bestuur van Stichting Loterijverlies

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Rechtbank schorst bestuur van Stichting Loterijverlies
Alkmaar, 30 juni 2016

De rechtbank heeft het bestuur van de Stichting Loterijverlies.nl (Stichting Loterijverlies) geschorst. Stichting Loterijverlies is landelijk bekend omdat zij een procedure voert tegen de Staatsloterij namens 194.000 personen die zich door de Staatsloterij gedupeerd achten.

Verschillene bankbiljetten

Personen die zich als gedupeerde bij de Stichting Loterijverlies hebben aangemeld, hebben inschrijfgeld moeten voldoen. Een aantal van deze personen heeft de rechtbank verzocht de bestuurder van de Stichting Loterijverlies te ontslaan, of als daarvoor eerst nog onderzoek nodig is, te schorsen en tijdelijk een andere bestuurder te benoemen. Zij menen dat de inschrijfgelden onjuist besteed worden en het huidige bestuur daar niets tegen wil doen.

Portemonnee van de Stichting

De Stichting Loterijverlies is opgericht door de vennootschap Loterijverlies.nl B.V. De onderlinge verhouding tussen Stichting Loterijverlies en Loterijverlies.nl B.V. is dat de vennootschap fungeert als de portemonnee van de Stichting. In het kader van de onderlinge taakverdeling beheert de vennootschap de inschrijfgelden, zij moet daarmee de acties van Stichting Loterijverlies financieren.

De bestuurder van zowel Stichting Loterijverlies als van de vennootschap is Breton Limited. Een aantal transacties van Loterijverlies.nl B.V. valt niet goed te rijmen met het statutaire doel van de Stichting Loterijverlies. Het gaat daarbij om betalingen tot circa 5 miljoen euro aan een andere vennootschap Europa Enterprises Limited (EEL) voor werkzaamheden. Niet duidelijk is gemaakt dat dit een redelijke prijs is voor die werkzaamheden. Verder is via EEL en nog een andere vennootschap genaamd Monticello een hypothecaire geldlening verstrekt aan de heer F. Roet voor de financiering van zijn privéwoning. De heer Roet is naar eigen zeggen aandeelhouder van deze vennootschappen en is dezelfde persoon als de drijvende kracht achter Stichting Loterijverlies. Zo presenteert hij zich ook in de media.

Geen ontslag wel schorsing

De rechtbank heeft het vermoeden gekregen dat de vennootschap de inleggelden van de deelnemers besteedt op zodanige wijze dat dit strijdig is met het statutair omschreven doel van Stichting Loterijverlies. Het behoorde tot de taak van Breton als bestuurder van Stichting Loterijverlies de handelwijze van de vennootschap als haar ‘portemonnee’ te controleren en tegen de handelwijze van de vennootschap actie te ondernemen. Er is op dit moment (nog) geen reden voor ontslag van Breton als bestuurder van Stichting Loterijverlies maar wel reden om haar te schorsen.

De rechtbank heeft de heer mr. F.W.H. van den Emster als tijdelijk bestuurder van Stichting Loterijverlies benoemd. Tot zijn bestuurstaak zal ook behoren het instellen van een onderzoek naar de genoemde financiële transacties. De rechtbank verzoekt de tijdelijk bestuurder om de aard en omvang van die transacties nader te onderzoeken. Onderzocht zal moeten worden of de kosten die aan de vennootschap in rekening zijn gebracht en zijn betaald ongerechtvaardigd of buitensporig hoog waren en/of gelden voor een ander doel zijn aangewend dan genoemd in de statuten van de Stichting.

Uitspraken

Meest gelezen berichten