Referendum parkeerbeleid in Haarlem mag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Referendum parkeerbeleid in Haarlem mag
Haarlem, 15 juni 2017

De wijkraden hebben ongelijk gekregen in hun stelling dat er geen referendum gehouden mag worden, omdat het onderwerp van het referendum (parkeerbeleid) niet de hele stad zou aangaan. Volgens de Referendumverordening Haarlem is een referendum een stemming waarbij de kiezers zich uitspreken over een voorgenomen of genomen raadsbesluit of een ander onderwerp ‘dat de hele stad aangaat’. De procedure bij de bestuursrechter ging vooral over de interpretatie van dat laatste.

De rechter zegt dat de wijkraden dit te beperkt uitleggen en dat de gemeente zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het onderwerp van het referendum (parkeerbeleid) wel de hele stad aangaat. Dit onderwerp speelt niet alleen op het niveau van een stadsdeel. Doel is de parkeersituatie binnen het gereguleerde gebied en daarmee de leefbaarheid van de stad te vergroten.

De rechter vond dat zij ook direct in de bodemprocedure kon beslissen. Er is geen sprake van onzorgvuldige besluitvorming geweest, omdat het bezwaarschrift van de wijkraden niet aan de referendumcommissie is voorgelegd. Daar was geen aanleiding voor. Nieuwe argumenten zijn er niet meer aangevoerd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten