TBS met dwangverpleging voor doodslag op moeder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > TBS met dwangverpleging voor doodslag op moeder
Haarlem, 26 oktober 2015

De rechtbank Noord-Holland heeft de 35-jarige M.V. de maatregel ter beschikking stelling met bevel tot verpleging van overheidsweg (TBS met dwangverpleging) opgelegd voor de doodslag op zijn moeder in februari 2015 in Heemstede.

In het vonnis heeft de rechtbank uitgebreid aandacht besteed aan de rapportages van het Pieter Baan Centrum. Zowel de psychiater als de klinisch psycholoog komt tot de conclusie dat verdachte ontoerekeningsvatbaar is. Hij lijdt aan een ziekelijke stoornis, namelijk schizofrenie van het paranoïde type. Bij verdachte is deze stoornis al rond zijn 14e jaar duidelijk geworden. De stoornis kan behandeld worden, maar is chronisch en niet te genezen. Deze stoornis was ook aanwezig tijdens de doodslag op zijn moeder. De rapporteurs concluderen bovendien, onder meer aan de hand van de GGZ behandelverslagen, dat verdachte voorafgaand en kort na de doodslag psychotisch was. Aangezien een psychose niet van het ene op het andere moment ontstaat of verdwijnt, was er ten tijde van de doodslag ook sprake van een ernstig psychotisch toestandsbeeld bij verdachte. Dit en de daaruit voortvloeiende ernstig gestoorde realiteitsbeleving heeft volledig doorgewerkt in de doodslag, aldus de deskundigen. De rechtbank heeft dit oordeel van de deskundigen overgenomen en de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij is daarmee niet strafbaar voor de doodslag. De rechtbank ontslaat hem van rechtsvervolging.

TBS met dwangverpleging

De rechtbank heeft vervolgens gekeken wat er met de verdachte moet gebeuren: moet hem de maatregel van verpleging gedurende een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis opgelegd worden, waarna over een eventuele verlenging in het kader van het BOPZ-traject (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) wordt beslist? Of moet hem de strafrechtelijke maatregel van ‘TBS met dwangverpleging’ opgelegd worden? De beide deskundigen adviseren laatstgenoemde maatregel. Zij achten de kans op herhaling groot, nu er bij verdachte sprake is van gebrekkig ziekte-inzicht, middelengebruik (alcohol en drugs) en medicatie-ontrouw, en verdachte een gebrekkig steunsysteem heeft. Gelet op die bevindingen en de inschatting bovendien dat er een jarenlang intensief behandel- en begeleidingstraject nodig is, acht de rechtbank het opleggen van de strafrechtelijke maatregel ‘TBS met dwangverpleging’ het meest passend. De duur van deze TBS kan langer dan vier jaar zijn, omdat het een geweldsdelict betreft. Overigens vonden de officier van justitie en de verdediging dit ook de meest passende reactie op deze afschuwelijke gebeurtenis. De rechtbank heeft verdachte ten slotte ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna 1500 euro aan zijn zuster.

Uitspraken

Meest gelezen berichten