Uitlevering Mexicaan toelaatbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Uitlevering Mexicaan toelaatbaar
Haarlem, 28 mei 2014

De rechtbank Noord-Holland heeft op 28 mei 2014 de uitlevering van een Mexicaanse man die door de Verenigde Staten verdacht wordt van het plegen van strafbare feiten toelaatbaar geacht.

​Aanhouding

Op 30 december 2013 werd op Schiphol een persoon met een Mexicaanse nationaliteit aangehouden ten aanzien van wie op 20 december 2013 door de Amerikaanse autoriteiten een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.  Deze persoon wordt verdacht van twee strafbare feiten, te weten samenspanning bij omvangrijke invoer van verschillende drugs naar de VS en samenspanning bij verspreiding van verschillende drugs in de VS. Deze persoon is genaamd José Rodrigo A-G. De op Schiphol aangehouden verdachte ontkent evenwel de persoon te zijn die door de VS werd gezocht en dat zijn naam is Norberto S-G.

Vingerafdrukken

De Amerikaanse autoriteiten hebben de vingerafdrukken zoals die in Nederland van deze persoon zijn afgenomen vergeleken met die, die bij de FBI bekend waren van José Rodrigo A-G, die in 2003 waren afgenomen in verband met een visumaanvraag en daaruit concludeerde de FBI, dat die afdrukken van één en dezelfde persoon zijn, te weten José Rodrigo A-G. Voorts verdenken de Amerikaanse autoriteiten verdachte er van dat hij de identiteit heeft aangenomen van een persoon die op driejarige leeftijd in Mexico is overleden.

​Uitlevering toelaatbaar

De rechtbank heeft de op Schiphol aangehouden persoon aangemerkt als de persoon die door de Amerikaanse autoriteiten wordt gezocht en heeft de uitlevering voor deze twee feiten toelaatbaar geacht, voor zover die zijn gepleegd in de periode 2008 tot en met 2013. Tevens heeft de rechtbank toelaatbaar bevonden dat de bij deze persoon in beslag genomen voorwerpen worden overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten