Uitlevering rabbijn toelaatbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Uitlevering rabbijn toelaatbaar
Haarlem, 12 februari 2015

De door Israël gevraagde uitlevering van een 77-jarige rabbijn is toelaatbaar. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De rechtbank heeft gekeken of aan de voorwaarden voor uitlevering, zoals in het Europees Verdrag betreffende uitlevering en de Nederlandse Uitleveringswet opgenomen, is voldaan. En dat is het geval: hij is de persoon wiens uitlevering wordt gevraagd. De feiten waarvan hij beschuldigd wordt, zijn duidelijk. Deze zijn zowel in Israël als in Nederland strafbaar en in beide landen staat er minimaal een jaar gevangenisstraf op.

Europees uitleveringsverdrag

De rechtbank heeft het verweer van de raadsman verworpen dat Israël geen rechtsmacht heeft omdat de feiten buiten het grondgebied van Israël zouden zijn gepleegd en de rabbijn niet de Israëlische nationaliteit zou hebben. Het is niet aan de uitleveringsrechter om daarover te oordelen, want Israël heeft zijn uitleveringsverzoek gebaseerd op het Europese uitleveringsverdrag. Men mag er dus op vertrouwen dat dit juist is.

Inhoudelijke behandeling strafzaak niet aan de orde

De rechtbank heeft ook het verweer van de raadsman verworpen dat er sprake zou zijn van valse aangiftes van ontucht en dat medeverdachten ontlastende verklaringen zouden hebben afgelegd. De rabbijn heeft daarmee niet direct duidelijk (‘onverwijld’) zijn onschuld kunnen aantonen, oordeelt de rechtbank. Dit zou namelijk een diepgaand onderzoek vergen. In een uitleveringsprocedure gaat het juist niet om de inhoudelijke behandeling van een strafzaak; dergelijke aspecten komen pas aan de orde bij een berechting in Israël, wanneer er uiteindelijk uitgeleverd is.
De rechtbank moet in een uitleveringsprocedure alleen beoordelen of de gevraagde uitlevering toelaatbaar is. Bij beantwoording van die vraag spelen de mogelijke gezondheidsproblemen van de rabbijn geen rol.

Minister beslist

De rechtbank heeft de uitlevering toelaatbaar geacht, nu moet de minister van Veiligheid en Justitie beslissen of hij de 77-jarige rabbijn daadwerkelijk aan Israël uitlevert.

Uitleg

In een korte film wordt uitleg gegeven over de uitlevering.

Uitspraken

Meest gelezen berichten