Veroordeling D.S. vanwege niet voldoen aan verplichting te getuigen in Passage-proces

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Veroordeling D.S. vanwege niet voldoen aan verplichting te getuigen in Passage-proces
Haarlem, 21 april 2015

De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft op 21 april 2015 de 34-jarige D.S. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 101 dagen, omdat hij opzettelijk niet heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichting in een strafzaak een getuigenverklaring af te leggen.

De 34 jarige D.S. is in het kader van het Passage-proces bij het Hof Amsterdam (o.a. de moord op Van der Bijl en de aanloop naar die moord) in 2014 twee keren opgeroepen om een getuigenverklaring voor het Hof af te leggen. D.S. was zelf in 2009 veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op Thomas van der Bijl. Die veroordeling was in 2011 onherroepelijk geworden.

Beroepen op verschoningsrecht

Weliswaar verscheen D.S. in mei 2014 voor het Hof, maar hij gaf onder ede te kennen dat hij zich bij alle vragen op het verschoningsrecht zou beroepen. Na een gijzeling van 19 dagen gebeurde dit in juni 2014 nog een keer. Ook toen verklaarde hij onder ede geen vragen te zullen beantwoorden. D.S. heeft niet nader onderbouwd waarom hij als getuige bij het Hof geen vragen wenste te beantwoorden, terwijl zijn veroordeling toch onherroepelijk was.

Hij is bij de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank ook niet verschenen.

Ernstige belemmering ongestoorde rechtspleging

De rechtbank oordeelt dat D.S. door zijn handelen de ongestoorde rechtspleging in een strafzaak waarin zeer kwalijke feiten aan de orde zijn, ernstig heeft belemmerd. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan. De rechtbank heeft overigens bij het opleggen van de straf wel rekening gehouden met het aantal dagen dat S. gegijzeld is geweest.

Wanneer heb je verschoningsrecht?

De wet verplicht een persoon die als getuige in een strafzaak is opgeroepen, te verschijnen en op de hem gestelde vragen antwoord te geven. Hij hoeft dat alleen niet wanneer hij bij beantwoording van die vragen zichzelf of zijn naaste familie aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling zou blootstellen, met andere woorden zichzelf of zijn naaste familie zou belasten (‘verschoningsrecht’). Per vraag dient hij te beoordelen of hij van dit verschoningsrecht gebruik maakt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten