WOZ-waarde lopende jaar niet altijd doorslaggevend bij erfbelasting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > WOZ-waarde lopende jaar niet altijd doorslaggevend bij erfbelasting
Haarlem, 09 juli 2012

De huidige WOZ-waarde hoeft niet altijd beslissend te zijn bij het bepalen van de waarde van een erfenis. In deze zaak waar het hier om gaat hadden betrokkenen in het jaar 2010 een woning geërfd. Volgens de Successiewet 2010 moet een woning in een erfenis worden gewaardeerd op de WOZ-waarde die in het jaar van overlijden geldt. Deze WOZ-waarde is echter gebaseerd op de waarde van de woning per 1 januari van het voorafgaande jaar. Dus de WOZ-waarde 2010 is de waarde per 1 januari 2009 en de WOZ-waarde 2011 is de waarde per 1 januari 2010. De woning die in 2010 werd geërfd, moest voor de erfbelasting dus worden gewaardeerd op de waarde per 1 januari 2009. Doordat de prijs van de woning in de tussentijd was gedaald, was de WOZ-waarde per 1 januari 2010 € 77.500 lager dan die per 1 januari 2009. De erfgenamen moesten over de waarde per 1 januari 2009 belasting betalen, terwijl de waarde per 1 januari 2010, dat is veel dichter bij de overlijdensdatum, lager was.

Niet in strijd met Europees recht

Betrokkenen hebben de rechtbank gevraagd de Successiewet 2010 op dit punt te toetsen aan het Eerste Protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dat is mogelijk omdat belastingheffing wordt gezien als regulering van eigendom. De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse regeling op zich niet in strijd is met het Europees recht. Wel is de rechtbank van oordeel dat de regeling in deze zaak voor betrokkenen tot een onevenredig zware last leidt. De rechtbank houdt er rekening mee dat het voor ieder van de erfgenamen € 3.836 belastinggeld scheelde, terwijl zij dit zouden moeten betalen over vermogen wat ze niet daadwerkelijk erfden. Daarbij komt dat iemand die een woning erft, niet altijd direct liquide middelen krijgt om de erfbelasting te kunnen betalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten