Reactie op artikel in Dagblad van het Noorden van 10 augustus 2016

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Reactie op artikel in Dagblad van het Noorden van 10 augustus 2016
Groningen, 10 augustus 2016

In het Dagblad van het Noorden van 10 augustus 2016 staat een artikel (dvhn.nl) met als kop 'Tientallen banen weg bij rechtbanken'. De rechtbank Noord-Nederland hecht eraan dit artikel op een aantal onderdelen te verhelderen.

Modernisering en digitalisering

In het artikel wordt gesproken over 'modernisering en digitalisering van de rechtbank'. Hier wordt gedoeld op de modernisering en digitalisering van de rechtspraak (het programma KEI). Mensen kunnen straks vanachter hun computer een rechtszaak starten en het verloop volgen. Alles rondom een rechtszaak kan straks digitaal. Voor professionals wordt het verplicht, particulieren mogen ook nog op papier stukken indienen als zij dat willen.

Reorganisatie

In het artikel wordt gesproken over 'een reorganisatie die speelt bij alle rechtbanken'. Hier wordt gedoeld op de herinrichting van de administraties als gevolg van het programma KEI. Het klopt dat er banen gaan verdwijnen als gevolg van de digitalisering. De reden is dat bepaalde administratieve handelingen niet meer hoeven te worden verricht.

Digitalisering

In het artikel van het Dagblad van het Noorden (en de Leeuwarder Courant) wordt het verdwijnen van banen een gevolg genoemd van bezuinigingen. Dat klopt niet. Bepaalde administratieve functies verdwijnen doordat procedures worden gedigitaliseerd. De berichtgeving door de kranten is op dit punt inmiddels aangepast.

Ook wordt genoemd dat in overleg met vakbonden en medewerkers afspraken tot stand zijn gekomen over onder andere het zogenaamde Van-Werk-Naar-Werk beleid. Hieraan voegt de rechtbank Noord-Nederland toe dat de afspraken ook tot stand zijn gekomen in overleg met de eigen ondernemingsraad. 

 

Uitspraken

Meest gelezen berichten