Sociale verzekeringsbank past Europese Aanwijzingsregels onjuist toe bij Rijnvarenden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Sociale verzekeringsbank past Europese Aanwijzingsregels onjuist toe bij Rijnvarenden
Groningen, 01 april 2016

Deze week heeft de rechtbank Noord-Nederland in een groot aantal zaken geoordeeld dat de Sociale verzekeringsbank (Svb) onjuist heeft gehandeld bij de toepassing van de Europese Aanwijzingsregels op het gebied van de sociale zekerheidswetgeving voor medewerkers die op de Rijn varen (Rijnvarenden).

Rijnvarenden

Een bedrijf dat op Cyprus is gevestigd en Rijnvarenden beschikbaar stelt voor werk op schepen die varen op de binnenwateren van onder meer Nederland en België, vroeg de Svb om de sociale zekerheidswetten van Cyprus op deze werknemers toe te passen en niet de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving, ook al wonen de Rijnvarenden in Nederland.

De Europese Aanwijzingsregels bepalen waar een werknemer verzekerd is. Bij de toepassing van deze regels heeft de SvB besloten dat de werknemers in Nederland zijn verzekerd. Uit deze beslissing zijn vele beroepszaken voortgekomen, zowel van het bedrijf als van de individuele werknemers.

Beslissing

De rechtbank Noord Nederland oordeelt dat de Svb de Europese Aanwijzingsregels niet juist heeft toegepast. De Europese Verordening 883/2004 is van toepassing en niet de door Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg op grond van deze Verordening gesloten Rijnvarendenovereenkomst.

De Svb moet in overleg treden met de autoriteiten van Cyprus en zo nodig met die van de landen betrokken bij de Rijnvarendenovereenkomst, om alsnog een goed onderbouwde beslissing te nemen over de vraag of de werknemers in Nederland of in Cyprus verzekerd zijn.

Uitspraken

Meest gelezen berichten